Segons les dades recollides per l’Observatori de la Formació Professional, el valor de l’FP per a l’ocupació del nostre país serà la clau per recuperar els llocs de treball que s’han perdut a causa de la pandèmia. A continuació desgranem els reptes que haurà d’afrontar la formació professional per liderar la recuperació del mercat laboral. 

Creix el valor que té l’FP per a l’ocupació al nostre país

L’Informe sobre la FP 2020, publicat per la Fundació Bankia per la Formació Dual (en col·laboració amb Orkestra-Institut Basc de Competitivitat) assenyala que l’FP és un dels accessos més ràpids i segurs al mercat laboral espanyol. En un context marcat per l’augment de l’atur, l’impuls de l’FP per a l’ocupació permet adquirir noves competències d’una manera ràpida i dinàmica.  

Un dels avantatges de la formació professional és la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats canviants de la societat. Segons les conclusions de l’estudi, aquests són els reptes als quals s’enfronta la formació professional al nostre país a curt i mitjà termini: 

  • Afrontar el desafiament demogràfic. En els pròxims anys, la població d’entre 15 i 19 anys augmentarà significativament. En conseqüència, l’FP haurà d’ampliar la seva oferta formativa.  
  • Adaptar-se a les noves realitats de mercat. El sector de serveis està guanyant cada vegada més oportunitats d’ocupació, en detriment del sector industrial. La formació professional haurà de respondre a aquests canvis de sistema productiu.  
  • Apostar per un model d’aprenentatge basat en reptes. Aquest canvi metodològic és una eina fonamental per combatre l’abandonament dels estudis, especialment en la formació professional bàsica.  
  • Integrar els col·lectius amb necessitats especials i recuperar els joves que han abandonat la seva formació educativa. 

En un moment de crisi i falta d’ocupació, l’FP pot convertir-se en la millor via d’accés al mercat laboral. Si estàs buscant una opció formativa segura i dinàmica, la formació professional pot respondre a totes les teves necessitats.  

A l’hora de triar un cicle formatiu, recorda que a més de considerar quines són les professions més ben pagades, és fonamental que tinguis en compte altres factors, com els teus gustos, el teu estil de vida i les teves habilitats personals.