L’educació infantil és una etapa no obligatòria. Els nens i nenes de 0 a 6 anys, poden desenvolupar les capacitats d’aquesta etapa tant a l’escola com dins de la família, sempre que els nens aprenguin coses relacionades amb la cultura del seu entorn i que aquest entorn cuidi del seu desenvolupament. La guarderia infantil és la que es cuida del primer cicle d’educació infantil, per a nens i nenes de 0 a 3 anys.

Guarderia infantil: funcions

Tota guarderia té tres funcions destacades:

  • Oferir un context educatiu i de desenvolupament per als nens i nenes.
  • Donar un servei per a les famílies que creuen que la guarderia és important per al desenvolupament dels seus fills, o per a les famílies en què els pares treballen.
  • És un suport per als pares i mares a l’educació dels fills.

Un context educatiu i de desenvolupament

La guarderia infantil ha de facilitar el desenvolupament integral de nens i nenes. El primer context de l’infant és la seva pròpia família, i la guarderia ha de ser un entorn, igual que la família, ric en relacions, oportunitats i reptes, que doni resposta a les seves necessitats i ampliï i diversifiqui les experiències viscudes en el seu context familiar.

Un servei per a les famílies

Al seu torn, la guarderia infantil és un servei per a les famílies que, o bé consideren que és un lloc que afavoreix el desenvolupament del seu fill/a, o bé, no poden fer-se càrrec de l’educació i cura del nadó durant part del dia, per motius laborals. Un lloc on jugar, relacionar-se amb altres nens, gaudir d’espais i materials especialment pensats ​​per a ells, activitats i propostes educatives, claus per fomentar el seu desenvolupament.

Recolzament en l’educació dels seus fills/as

La pèrdua de la família extensa ha propiciat pares i mares que no han tingut cap experiència prèvia en la cura i educació de nens o nenes. Per això, la guarderia és un pont de confiança entre pares i mares i educadors, perquè puguin compartir expectatives i projectes sobre l’educació dels seus fills.

Deixa el teu comentaris si creus que la guarderia infantil té alguna funció més.