Les opcions formatives més triades pels joves després d’acabar el batxillerat són la formació professional (FP) i la universitat. Fins fa uns anys, els estudis universitaris es consideraven una opció més bona que els títols d’FP, però últimament aquesta tendència ha començat a canviar. A continuació, t’expliquem quins professionals són els més buscats per les empreses i quines són les claus per triar entre FP o universitat. 

Què hem de tenir en compte a l’hora de triar entre FP o universitat?

Segons la XXIII edició de l’Informe Infoempleo Adecco: oferta y demanda de empleo en España, el 2019 les ofertes de feina que van exigir una titulació universitària no van superar les ofertes que van demanar un títol de formació professional. De fet, van aconseguir exactament el mateix percentatge: el 38,8 %.  

L’informe d’Infoempleo i Adecco demostra que actualment el factor més destacable de la formació professional és l’«excel·lent ocupabilitat». A l’hora de decantar-nos entre FP o universitat, a més de tenir en compte les habilitats i els gustos personals, hem de considerar que la formació professional és una opció més pràctica, àgil i accessible que la resta de nivells educatius. A més, la demanda de tècnics d’FP per part de les grans empreses no para de créixer a l’Estat espanyol 

Així mateix, segons les dades de l’informe, el 40 % de les ofertes d’ocupació que inclouen un títol de formació professional, entre els requisits no n’especifiquen el grup professional. Del 60 % restant, les àrees d’FP que van rebre més ofertes d’ocupació són les següents: 

  • Administració i gestió 
  • Electricitat i electrònica 
  • Fabricació mecànica 
  • Informàtica i comunicacions 
  • Comerç i màrqueting  

Finalment, si tenim en compte el lloc de treball, aquests són els tècnics d’FP més demanats per les empreses de l’Estat espanyol durant aquest darrer any: 

  • Tècnic/a de manteniment 
  • Auxiliar administratiu 
  • Operari/ària 
  • Comercial 
  • Mecànic/a