La formació professional (FP) dual és un model educatiu innovador que ofereix grans beneficis tant als estudiants com als centres educatius i les empreses. A continuació, veurem què és l’FP dual i els avantatges i inconvenients que té.

L’FP dual és un règim d’alternança que permet als estudiants aprendre els continguts pràctics i específics del sector en una empresa, que serà la corresponsable de la formació, mentre que els continguts teòrics més generals s’adquireixen al centre educatiu.

Quins avantatges i inconvenients té l’FP dual?

Primer, vegem el gran ventall d’avantatges que ofereix aquest model de formació per als alumnes:

  • Afavoreix l’entrada al mercat laboral. Atès que es rep part de la formació en una empresa, els responsables poden veure la vàlua dels estudiants, molts dels quals són contractats després d’obtenir la titulació.
  • Aprenentatge de qualitat. L’alumne aprèn l’ofici directament a l’empresa mateixa, sense intermediaris.
  • Feina remunerada. A diferència de l’FP tradicional, en què habitualment es fan pràctiques no remunerades, un altre avantatge de l’FP dual és que els aprenents reben una remuneració.
  • Més projecció laboral. Els alumnes de l’FP dual aconsegueixen experiència laboral, així que tindran més possibilitats de trobar feina.
  • Feina a l’estranger. També hi ha la possibilitat de fer la formació pràctica en una empresa estrangera. Això, a més del prestigi que significa per al currículum, també permet aprendre altres idiomes i, per tant, ser més competitiu al mercat laboral.
  • Xarxa de contactes. Participar en el mercat laboral permet a l’alumne crear una xarxa de contactes que li podran ser útils en la seva carrera professional futura.
  • Prestigi. L’FP dual gaudeix de molta reputació a escala europea. Atès que les empreses valoren millor els alumnes amb aquesta formació, les possibilitats de contractació seran més grans.

Tot i que l’FP dual ofereix molts avantatges, també hi trobem algun inconvenient. Per exemple, aquesta modalitat mai no és completament en línia, ja que la formació a l’empresa sempre és presencial.