El terme STEM és un acrònim que fa referència a les sigles de les paraules angleses següents: science, technology,  engineering, maths. L’educació STEM és fonamental per afrontar els reptes i desafiaments que ens ofereix el futur. A continuació, t’expliquem per què el perfil STEM està revolucionant el panorama laboral. 

El perfil STEM cada vegada està més demanat en el mercat laboral

El mercat laboral experimenta una gran transformació a escala internacional. L’impacte de les noves tecnologies crea i modifica nous perfils professionals, cada vegada més especialitzats i dinàmics. La irrupció del perfil STEM és un reflex d’aquest canvi de paradigma. 

En els últims anys, els professionals STEM s’han convertit en el personal laboral més demanat per les empreses. Les direccions de recursos humans de les principals companyies reconeixen tenir problemes a l’hora de trobar professionals amb perfil STEM per als seus equips. A més, la bretxa de gènere en l’educació STEM encara continua sent molt marcada. 

Quins són els perfils STEM més buscats per les empreses?

Segons la Comissió Europea, es calcula que a finals d’aquest any hi haurà mig milió de llocs de treball sense cobrir en el sector de les noves tecnologies. Entre els perfils STEM més buscats per les empreses europees podem trobar les especialitats següents: 

  1. Arquitecte/a de dades massives 
  2. Enginyer/a de desenvolupament i operacions 
  3. Desenvolupador/a d’aplicacions web 
  4. Consultor/a en ciberseguretat 
  5. Provador/a de qualitat IT 
  6. Testador/a OA 
  7. Gestor/a de dades 
  8. Investigador/a en intel·ligència artificial 
  9. Expert/a en logística digital 
  10. Tècnic/a en robotització 

L’educació STEM, a més d’aportar competències per afrontar els reptes del futur, prepara l’estudiantat per a un escenari laboral canviant. Un escenari on la innovació, la creativitat i el dinamisme seran tan necessaris com valorats. 

Vols assegurar-te un futur professional en el qual créixer? Si estàs pensant a estudiar una carrera STEM, descobreix l’oferta de cicles formatius de grau superior UOC i de la UOC i Jesuïtes Educació.