Avui ens endinsem al món del Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i parlarem de què és XSLT. Al món de la programació, com ja sabeu, trobem una infinitat de llenguatges diferents. El XSLT és XML Stylesheets Language for Transformation, o dit d’una altra forma, el llenguatge de transformació basat en fulles d’estil.

 

Què és XSLT?

 

El XSLT és un llenguatge de programació que permet transformar l’aparença de cada etiqueta XML en el navegador. Està íntimament relacionat amb les CSS o fulles d’estil en cascada.

Els programes XSLT estan escrits en XML i habitualment necessiten un processador de fulles d’estil per processar-les, aplicant un fitxer XML.

Es tracta d’un llenguatge que s’utilitza principalment per convertir documents XML en altres documents XML, encara que el més habitual és convertir-ho en un format final com WML, per a mòbils WAP o XHTML.

Programar amb les fulles XSLT és l’única alternativa quan vols adaptar un contingut descrit amb XML a mòbils de diferents grandàries o a diferents navegadors, per exemple. També són la millor alternativa quan un vol processar documents XML, encara que hi hagi altres opcions per fer-ho, com els filtres SAX.

 

XSLT: l’eina de transformació de XML

 

Ara que ja sabem què és XSLT, anem a parlar dels editors. Encara que per editar XML i XSLT no és necessari cap editor especial, és recomanable usar un editor de XML o un entorn integrat per col·locar bé el codi, tancar les etiquetes en l’ordre correcte, o que et digui els atributs admissibles funció del DTD. Dos editors que funcionen molt bé són en Windows, eXcelon Stylus, i en Linux, XEmacs.

Cal dir que hi ha diverses versions de l’estàndard XSLT:

  • La versió 1.0, és un estàndard i recomanació del consorci W3, és la que implementen la majoria dels processadors.
  • La versió 2.0, és un esborrany de treball, el pas previ a un estàndard. Alguns processadors, com el Saxon, treballen amb aquesta última versió.