Una de les maneres d’aconseguir dur a terme un projecte comú sobre integració social és formar una associació. T’expliquem els diferents tipus d’associacions que hi ha i els requisits per a formar-ne una.

 

Què és una associació?

Una associació és una agrupació de persones que desenvolupen una activitat col·lectiva de manera estable, democràtica i sense ànim de lucre. Formen part d’una associació tant les persones físiques com les jurídiques.

 

Quins tipus d’associacions hi ha?

Una associació és un grup de persones que fan una activitat col·lectiva de manera democràtica, estable en el temps i sense ànim de lucre.

Segons la finalitat de les associacions, trobem:

 • Associacions amb finalitats particulars. En aquest cas, l’associació porta a terme una activitat per als associats.
 • Associacions amb finalitats generals. Quan l’associació va més enllà dels associats i afavoreix terceres persones.

 

Segons quin sigui el seu àmbit d’actuació, hi ha diferents tipus d’associacions:

 

 • Associacions per a la infància, gent gran o col·lectius desfavorits.
 • ONG o organitzacions no governamentals: són les associacions que cooperen per al desenvolupament i la sensibilització sobre aspectes diversos que afecten la societat.
 • Associacions veïnals: el seu àmbit d’actuació s’emmarca dins d’un barri.
 • Associacions educatives: les conegudes associacions de pares i mares (AMPA) o d’alumnes.
 • Associacions culturals: se centren en activitats culturals, com la dansa, la literatura o el teatre.
 • Associacions esportives: l’objectiu principal d’aquest tipus d’associacions és promocionar l’esport.
 • Associacions mediambientals: són les que tenen com a finalitat tenir cura de l’entorn.
 • Associacions socioeconòmiques: estan centrades a defensar els drets que fan referència al treball.
 • Associacions de temps lliure: la seva funció és fomentar activitats en el temps lliure, com ara viatjar, excursions, etc.

 

Els requisits per a formar una associació són, d’una banda, que aquesta ha de ser constituïda per l’acord de tres persones o més. De l’altra, les persones que la constitueixin s’han de comprometre a posar en comú els seus coneixements, mitjans i activitats a fi d’aconseguir l’objectiu lícit d’interès general o particular per al qual es va crear l’associació.