Encara que puguin semblar el mateix, llar d’infants i escola infantil, com a concepte, són diferents. La diferència principal és que una llar d’infants és un lloc on es té cura dels nens mentre els pares treballen. En canvi, una escola infantil segueix un projecte educatiu, té personal especialitzat i ha de seguir la normativa de seguretat per a nens de 0 a 3 anys dictada per l’organisme competent.

Actualment, és més comú el concepte d’escola infantil; per això, tot seguit veurem quines són les exigències fonamentals d’aquests centres educatius, tenint en compte que aquest sector demana cada vegada més professionals titulats en Educació Infantil.

Quins requisits ha de complir una escola infantil?

  • El primer requisit d’una escola infantil de 0 a 3 anys és que ha de tenir, com a mínim, un mestre o mestra d’educació infantil titulat, a més d’un tècnic d’educació infantil per aula.
  • Igualment, ha de complir les normes de seguretat vigents. Especialment, ha de tenir un pla d’emergència i evacuació, i també escales amb barana, portes de seguretat, mobiliari homologat, etc. Les aules han de ser espaioses i han d’estar ben il·luminades, preferiblement amb llum natural. A més, el pati ha de ser ampli, de més de 75 metres quadrats.
  • També és un requisit indispensable que els pares sàpiguen quina és la línia educativa general que seguirà el centre i el curs vigent, i també quines capacitats desenvoluparan els infants i altres informacions. Per exemple, si disposen de professors d’idiomes.
  • El nombre d’alumnes per educador ha de complir la normativa vigent al país o a la comunitat autònoma. Parlant en línies generals, es pot dir que 8 és el màxim de nens per a una aula de fins a 1 any; en el cas de l’aula d’1 a 2 anys, el màxim és de 13 nens.

En aquest sentit cada comunitat autònoma és la responsable de la gestió dels requisits de les escoles infantils, depenent de les necessitats i les resolucions que s’hagin adoptat.