Un dels errors més comuns és confondre la logística amb la cadena de subministrament i viceversa. Però al món de l’Administració i finances hem de tenir clares les diferències i que són elements diferents, fins i tot, que un depèn de l’altre.

 

Primer, què és la cadena de subministrament

La cadena de subministrament és l’encarregada de controlar l’emmagatzematge i distribució dels productes, fins al contacte final amb proveïdors i clients.

 

Segon, què és la logística

Com a logística entenem tota planificació, execució i control de productes amb la finalitat de ser lliurats als clients. El seu objectius és fer-ho en la quantitat, qualitat i temps idonis. Per a això existeixen diferents programari de logística que ajuden a optimitzar i millorar els processos.

La logística, com veiem, forma part de la cadena de subministrament. Vegem detalladament en què es diferencien una i una altra dins de l’empresa.

 

Diferències entre cadena de subministrament i logística

Servei: El supply chain o cadena de subministrament s’encarrega de buscar matèries primeres de qualitat al millor preu possible, per reduir els costos al màxim. La logística, d’altra banda, té com a objectiu trobar el millor servei al menor cost.
Organització: El supply chain és l’encarregat de controlar els temps de cadascun dels processos desenvolupats en fabricació perquè al final no repercuteixi en la logística. Pel seu costat, la logística ha d’optimitzar tots els seus processos per distribuir els productes en el menor temps possible.
Lliurament: Dins del procés de lliurament el supply chain s’encarrega no solament de millorar els temps, si no d’altres activitats relacionades. La logística solament s’ocupa de lliurar el producte a temps.
Optimització: Per optimitzar tots els processos, el supply chain compta amb diferents tècniques i mètodes de distribució de mercaderies. La logística beu d’aquests canvis i optimitzacions que provenen de la cadena de subministrament.