Abans de plantejar-te res en el desenvolupament d’aplicacions mòbils, el que has de tenir en compte primer és que els dos sistemes operatius mòbils que es fan servir més a l’Estat espanyol són Android, que controla el 80% del mercat, i l’iOS d’Apple. D’altra banda, convé que sàpigues que hi ha dues menes d’aplicacions, les natives i les híbrides. Avui ens centrarem en el desenvolupament d’aplicacions híbrides, en els pros i els contres. Vegem quins són.

Què són les aplicacions híbrides?

Al contrari que per a les aplicacions natives, que es desenvolupen en el llenguatge natiu de cada dispositiu mòbil, el desenvolupament de les aplicacions híbrides s’aconsegueix amb tecnologies web (HTML5, CSS3 i JAVA) i un llenguatge diferent per a cada sistema operatiu.

A continuació, veurem algunes de les utilitats i els desavantatges del desenvolupament d’aplicacions híbrides.

Quins són els avantatges de les aplicacions híbrides?

  • Bona part del seu desenvolupament serveix per a totes les plataformes, Android, Windows Phone, iOS, etc.
  • Són accessibles des d’un dispositiu mòbil per mitjà d’una icona a l’escriptori.
  • El desenvolupament d’aplicacions híbrides és més senzill, comporta menys temps i representa un cost menor.
  • Tenen més mantenibilitat. Les actualitzacions de l’aplicació només depenen d’un desenvolupament amb petits canvis per a cada plataforma.

Quins són els inconvenients de les aplicacions híbrides?

  • Cal instal·lar-les al dispositiu, atès que, encara que el disseny simula una aplicació nativa com ara les càmeres, els sensors, etc., s’han de baixar abans de fer-les servir.
  • Si és una aplicació molt complexa, pot ser que la velocitat i la fluïdesa disminueixin.
  • No aprofiten el 100% de les característiques del dispositiu, especialment quan es tracta de la funcionalitat de videojocs, la de 3D, etc.
  • Consumeixen força espai al dispositiu de l’usuari.

Si estàs interessat en l’entorn web, en el cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Web aprendràs a utilitzar tecnologies específiques, i també a crear i administrar entorns web.