Des que va irrompre la pandèmia, moltes empreses s’han vist obligades a crear les seves pròpies pàgines de comerç en línia per oferir una alternativa de vendes. Aquesta situació ha provocat un augment exponencial de la demanda de professionals TIC, especialment en els perfils relacionats amb la programació d’apps web. En l’article d’avui, t’expliquem quines són les principals sortides laborals d’estudiar un cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW). 

Quines sortides laborals ofereix el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web?

El perfil de tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web és una professió en creixement que té una taxa d’ocupabilitat alta. Avui dia, estudiar el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web t’obre un gran ventall d’oportunitats laborals. Aquestes són les principals sortides professionals del DAW: 

  1. Administrador d’aplicacions en entorn web. És l’encarregat de configurar el servidor de les aplicacions web, crear noves interfícies i gestionar el manteniment de les apps.  
  2. Programador web i multimèdia en llenguatges .NET, Java i PHP. Aquest perfil professional s’ocupa de crear i mantenir el codi font. És a dir, executa el maquinari d’una aplicació web per fer les tasques que es necessitin. 
  3. Desenvolupador d’aplicacions per a dispositius mòbils. Aquest professional ha d’estar especialitzat en el disseny web responsive o adaptatiu. Per tant, ha de dominar les diferents configuracions, mides de pantalla i programari utilitzats per aquesta mena de dispositius. 
  4. Assessor o consultor en desenvolupament web. Aquesta sortida laboral està destinada a tècnics que saben com funciona el web i són capaços de posar el coneixement i l’experiència al servei del client. S’encarreguen d’aspectes com l’estratègia, la promoció i l’orientació. 
  5. Especialista en analítica web. Es tracta d’un perfil que ha de saber gestionar les diverses fonts de dades i analitzar els diferents indicadors per generar un quadre de comandament o dashboard digital. 

Si t’interessa el món de la programació web i t’agradaria treballar en una professió de futur, fes el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web. Aprendràs a desenvolupar apps web fent servir els llenguatges de programació més avançats.