El comerç internacional és l’intercanvi de béns i serveis entre dos països o més. Ja vam dedicar un article a explicar-te la diferència entre comerç internacional i comerç exterior. Avui t’expliquem tots els tipus de negocis internacionals que podem trobar en el mercat actual. 

Quins tipus de negocis internacionals hi ha?

Si tenim en compte la naturalesa econòmica de l’activitat, podem englobar els tipus de negocis internacionals en tres categories diferents: 

1) Formes tradicionals

Les formes tradicionals de comerç internacional són les següents: 

  • Exportació. És la venda de productes i serveis fora del territori nacional amb finalitats comercials.  
  • Importació. Consisteix a comprar productes i serveis estrangers, tant per al consum com per a l’elaboració posterior.  
  • Comerç de trànsit. És la mediació entre l’oferta d’un país exportador i la demanda d’un país importador feta a través d’un intermediari establert en un tercer país.  

2) Formes especials

A causa de la seva magnitud o el seu caràcter jurídic, aquestes formes de comerç internacional no es poden englobar amb les anteriors: 

  • Inversions internacionals directes. És a dir, les inversions de capital que fan les empreses d’un país en regions estrangeres.  
  • Operacions de compensació. Consisteix a importar i efectuar els pagaments amb altres productes o serveis. Aquí s’engloben negocis internacionals de reciprocitat com el bescanvi o la contracompra. 
  • Operacions de perfeccionament. Un operador perfecciona les matèries primeres d’un soci estranger o converteix els productes semielaborats en productes acabats. 
  • Fabricació sota llicència. Es tracta d’atorgar llicències dels teus productes o serveis a altres empreses.  
  • Franquícia. Forma de col·laboració en la qual un franquiciador posa la seva marca i la seva infraestructura a la disposició d’un franquiciat a canvi de remuneració perquè aquest munti el negoci pel seu compte. 
  • Cooperació. És una agrupació de diverses empreses independents per fer activitats comercials conjuntes. 

3) Formes promovedores

Els agents comercials o intermediaris independents són persones naturals o jurídiques que exerceixen activitats de promoció comercial per compte d’altri a canvi d’una remuneració pactada amb l’empresariat.  

Ara ja coneixes tots els tipus de negocis internacionals que hi ha per comercialitzar els productes i els serveis d’una empresa. Si vols dedicar-te al comerç en un entorn global, cursa el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. Aprendràs a gestionar els processos d’importació i exportació i a dissenyar estratègies de màrqueting adaptades al comerç internacional.