Avui dia, les empreses fan anar grans quantitats dinformació en format digital. Per emmagatzemar i gestionar totes aquestes dades de manera segura i accessiblees fan servir els sistemes informàtics que coneixem com a bases de dades. A larticle davui texpliquem què és una base de dades i en què es diferencien els tipus de bases de dades que hi ha actualment. 

Què és una base de dades?

Una base de dades (BD) és un conjunt de dades classificades i relacionades entre si. Es tracta dun magatzem digital que permet desar grans quantitats dinformació dmanera organitzada i interconnectada. Gràcies a les BD, podem localitzar i utilitzar informació sistematitzada de manera ràpida i senzilla. 

Quins tipus de bases de dades hi ha avui dia?

Actualment en podem trobar moltes de diferents, en funció dl’estructura, el contingut i la utilitatA continuació, texpliquem quins són els tipus principals dBD que hi ha avui dia, atenent diferents criteris de classificació.

Segons la flexibilitat de modificació

Si tenim en compte la manera dordenar la informació, podem trobar dos tipus dBD: 

  • Bases de dades estàtiques. Només permeten registrar i emmagatzemar dades, però no modificar-les. Estan dissenyades especialment per a la lectura i lanàlisi de dades. Per això, sutilitzen principalment per fer projeccions estadístiques i orientar processos dpreses de decisions en l’àmbit empresarial.  
  • Bases de dades dinàmiques.  que permeten modificar, actualitzar i eliminar les dades que contenen a mesura que passa el temps. Són, per exemple, les que empren les botigues i empreses de subministrament per organitzar els seus inventaris.

Segons el tipus de dades emmagatzemades

Segons el contingut emmagatzemat, podem distingir entre tres tipus dBD diferents:  

  • Bases de dades bibliogràfiques. Són sistemes de registre que permeten classificar diversos camps de dades de manera conjunta o separada, com les dades relatives a la informació dun llibre: títol, autoria, etc.  
  • Bases de dades de text complet. Aquestes són especialment útils en els camps acadèmic i de la recerca. Això es deu al fet que permeten fer cerques per paraules clau i termes específics, però també consultar la informació íntegra emmagatzemada. 
  • Directoris. Són un tipus dBD que fem servir diàriament gairebé sense adonar-nos-en. Un exemple de directori és lagenda dun telèfon mòbil, on semmagatzemen dades com ara números de telèfon, adreces de correu electrònic, etc. 

Exemples de bases de dades segons els models d’administració

Quan parlem de model dadministració ens referim als mètodes que utilitza aquest sistema per emmagatzemar i recuperar la informacióEn funció del model dadministració emprat podem trobar vuit tipus dBD diferents: 

1) Base de dades jeràrquica

Com el seu propi nom indica, emmagatzema la informació seguint una jerarquia o ordre dimportància establertEn aquest sistema les dades sorganitzen en forma darbre invertit, seguint una estructura de nodes: 

  • Un node pare dinformació pot tenir diversos fills. 
  • Un node que no té pares es coneix com a arrel. 
  • Els nodes que no tenen fills s’anomenen fulles. 

És especialment útil en el cas daplicacions que fan anar grans volums de dades compartides entre molts usuaris. Ara bé, es tracta dun model molt rígid la gestió del qual demana temps i coneixements avançats dinformàtica.  

2) Base de dades de xarxa

És una variació del model anterior. La diferència principal rau en la modificació del concepte de node: a diferència de la jeràrquica, la de xarxa sí que permet que un mateix node tingui diversos pares diferentsAquesta millora soluciona el problema de la redundància de dades, però dificulta la modificació de la informació.  

3) Base de dades transaccional

Té com a única finalitat lenviament i la recepció de dades a gran velocitat. Es tracta dun model molt poc comúadreçat a entorns empresarials molt concrets, com poden ser els sistemes bancaris, lanàlisi de qualitat i les dades de producció industrial.  

4) Base de dades relacional

És el model més utilitzat avui dia. Les dades semmagatzemen en registres organitzats en taules, per la qual cosa la informació es pot associar i creuar amb molta facilitat. És molt ràpida, segura i fàcil dutilitzar i especialment recomanable quan les dades no necessiten modificacions contínues. Una de les més populars és la MySQL. 

5) Base de dades deductiva o lògica

Es basa en la lògica matemàtica i sutilitza principalment en cercadors. Permet emmagatzemar i consultar dades mitjançant regles i inferències prèviament establertesCom que utilitza algorismes i fórmules matemàtiques, pot suportar conjunts de dades molt complexos. 

6) Base de dades multidimensional

És molt similar a la relacional i està dissenyada per desenvolupar aplicacions molt concretesNo empra cap jerarquia, fa servir poc espai demmagatzematge i ofereix accés a grans quantitats dinformació.  

7) Base de dades orientada a objectes

Es tracta dun model recent que es caracteritza per la seva gran capacitat i potència. Ndesa informació detallada sobre els objectes, sinó que els emmagatzema completamentEl seu avantatge principal és que admet i ofereix més quantitat dinformació de primera mà.  

8) Base de dades documental

Permet la indexació a text complet. S‘utilitza per emmagatzemar grans volums dinformació amb antecedents històricsGràcies a les seves variades funcions i a la flexibilitat dels seus mòduls, és una de les més utilitzades pels programadors.  

Tinteressa el món de la programació i vols saber com crear una base de dades? Cursa el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament dAplicacions ltiplataforma. Hi aprendràs tot el que necessites saber sobre tipus dbases de dades, gestors de contingut i disseny daplicacions per a qualsevol suport.