Els darrers anys, l’ús de les xarxes informàtiques ha esdevingut molt habitual. No fa gaire, s’utilitzaven principalment en aplicacions d’ús científic o militar. Tanmateix, avui dia s’utilitzen tant en empreses com en llars. En aquesta ocasió veurem les característiques i la importància de les xarxes LAN i WLAN en la seguretat informàtica, atès que són de les que es fan servir més en el dia a dia, encara que no en siguem conscients.

Avantatges i inconvenients de LAN i WLAN en la seguretat informàtica

Si bé tots dos tipus de xarxes són força semblants, les diferències principals entre les dues són les següents:

  • Local area network (LAN) o xarxa d’àrea local. Permet que diversos ordinadors es connectin entre si mitjançant un sistema de cables. L’ús que se’n fa s’ha estès, per exemple, en institucions governamentals o educatives, atès que opera en espais relativament petits.

Un dels avantatges de LAN és que pot accedir a diferents nodes o equips individuals, com ara impressores o unitats d’emmagatzematge, sense que calgui que estiguin connectats físicament a l’ordinador.

A més a més, la velocitat de transmissió de les dades entre si és molt ràpida, tot i que la distància a la qual ho pot fer és limitada, igual que el nombre de nodes que es poden connectar a una sola xarxa LAN.

  • Wireless local area network (WLAN) o xarxa d’àrea local sense fils. Aquest sistema de comunicació de dades no necessita un cable que connecti els equips, atès que el tràfic de dades es fa mitjançant senyals radioelèctriques. Un exemple de WLAN és la Wi-Fi que fem servir a casa o a l’oficina.

Són menys segures que les que se serveixen d’un cablatge, però, tot i això, cada cop es fan servir més perquè són molt pràctiques.

Ara que ja saps la importància que tenen les xarxes LAN i WLAN en la seguretat informàtica, segur que t’interessarà el cicle formatiu d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.