Aquest mes de maig ha entrat en vigor l’obligació de les empreses de portar a terme un registre de la jornada laboral dels seus treballadors. L’objectiu de fitxar a la feina és posar fi a la precarietat laboral. Vegem en què consisteix.

Què és exactament això del registre de la jornada laboral

Dit d’una manera informal, «fitxar» en el lloc de treball és registrar l’hora d’inici i de final de la feina de cada treballador. Fins i tot es poden especificar els temps de descans, però no és obligatori.

El responsable de portar a terme el registre de la jornada laboral és l’empresa, no pas el treballador.

El registre s’ha de conservar durant quatre anys i ha d’estar disponible tant per als empleats com per als representants legals, i també per a les inspeccions de treball o la Seguretat Social.

Qui està obligat a fitxar

Com ja hem dit, els responsables d’acomplir el registre de la jornada laboral són les empreses. Els treballadors que tinguin un contracte per mitjà d’una ETT també hi estan obligats. Els únics que estan exempts de fitxar són els treballadors autònoms i de cooperatives i l’alta direcció.

Com es registra una jornada laboral

No hi ha especificada una sola manera de fer-ho. El que sí que es detalla és que l’empresa s’ha de posar d’acord amb els seus empleats per a fer el registre i la manera de documentar-lo: signatura en paper amb les hores detallades o potser l’empremta digital. Sigui com sigui, en cap cas no valen els quadrants horaris. Tant el treball flexible o a distància com les hores extres han de constar en el registre de la jornada laboral.

Sancions

Si les empreses no compleixen l’obligació de registrar la jornada laboral dels treballadors poden tenir sancions que van des de 626 fins a 6.250 euros.

I tu, què en penses?, et sembla que és una mesura que, com diuen, busca posar fi a la precarietat laboral? Per a participar-hi, deixa la teva opinió en els comentaris.