Des del punt de vista sanitari, la teràpia ocupacional pretén dotar de la màxima funcionalitat i independència les persones que pateixen limitacions cognitives, conductuals o físiques. Això s’aconsegueix amb tallers ocupacionals amb uns objectius clars tant generals com específics.

Quin és el propòsit de la teràpia ocupacional i quins avantatges ofereix?

La principal finalitat d’aquesta disciplina és la de millorar el benestar del pacient en els diferents àmbits de la seva vida. Però, a més, la Xarxa Europea d’Ensenyament Superior de Teràpia Ocupacional (ENOTHE), defineix els objectius específics següents:

  • Establir un programa d’accions específiques i dirigides, després de valorar les limitacions funcionals, socials i psicològiques de l’individu.
  • Ajudar els pacients a adquirir, millorar o recuperar capacitats funcionals. El propòsit en aquest cas pot ser augmentar la mobilitat i la força muscular, la detecció i correcció postural i l’ajuda a ajustar els hàbits diaris segons la capacitat de cada persona. A més, també es treballa l’adaptació i l’entrenament per a l’ús de pròtesis o cadira de rodes.
  • Millorar la salut psicològica del pacient. Fomentar la seva integració social mostrant-li les capacitats que posseeix. Ensenyar-lo a viure amb la seva discapacitat i orientar-lo pel que fa a activitats recreatives i ocupacionals.

La teràpia ocupacional actua en diferents àmbits, des del sociosanitari i de rehabilitació, fins al de la discapacitat. Dins de l’àmbit de la discapacitat, no se centra només en la rehabilitació física, sinó també en la rehabilitació neurològica i en la pediàtrica.

Per això els terapeutes ocupacionals poden desenvolupar tasques en hospitals, centres de salut, domicilis particulars, centres de menors o residències d’ancians, entre altres.

Si estàs interessat a ajudar a millorar la vida de les persones amb diversitat funcional, el cicle formatiu d’Integració Social et prepara per convertir-te en un professional en l’àmbit social.