La intel·ligència artificial aprofita les capacitats de les màquines per solucionar problemes i dur a terme tasques que no estan a l’abast de les persones. Per això, l’ús de robots i eines intel·ligents cada vegada està més present en molts sectors professionals. A continuació, t’expliquem quins són els avantatges i desavantatges d’utilitzar la intel·ligència artificial en el món laboral.  

Quins són els avantatges i desavantatges de la intel·ligència artificial?

La implantació d’eines i sistemes intel·ligents ofereix els beneficis següents en l’àmbit empresarial: 

 • Automatitza els processos i potencia les tasques creatives. La intel·ligència artificial permet que els robots duguin a terme tasques repetitives sense intervenció humana i que les persones es puguin dedicar a les feines creatives. 
 • Augmenta la precisió i redueix l’error humàL’aplicació de la intel·ligència artificial en entorns industrials aporta més precisió i redueix els errors comesos per les persones.  
 • Redueix els temps en l’anàlisi de dades i millora la presa de decisionsLes tècniques daprenentatge automàtic (machine learning) permeten processar quantitats massives de dades en temps real i faciliten la presa de decisions en contextos empresarials. 

No obstant això, també hem de tenir en compte que l’ús de robots en contextos professionals comporta una sèrie de desavantatges: 

 • Escassetat d’experts qualificats. La manca de perfils professionals capacitats per treballar en aquest camp és un dels obstacles principals a l’hora de fer servir la intel·ligència artificial en certs sectors. 
 • Costos i terminis d’implantació dels projectes elevats. Els costos d’implantació són tan elevats econòmicament i temporalment que la majoria d’empreses no poden accedir a aquesta mena d’eines. 
 • Desaparició de llocs de treball ocupats per persones. Segons un informe publicat per l‘Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el 14 % dels llocs de treball que existeixen avui dia podrien desaparèixer a causa dels robots, mentre que el 32 % de les feines canviaran a causa de l’ús d’aquestes tecnologies.  

Quins llocs de treball no seran ocupats per robots?

Més enllà dels avantatges i desavantatges de la intel·ligència artificial, alguns llocs de treball són menys vulnerables a la irrupció dels robots en el món laboral. Aquests llocs tenen a veure amb funcions que les persones sempre faran millor que les màquines, com ara les relacionades amb la intel·ligència creativa, la intel·ligència emocional i certes habilitats de manipulació: 

 • Metges, infermers i terapeutes.  
 • Psiquiatres, psicòlegs i treballadors socials.  
 • Supervisors de processos industrials. 
 • Professors.  
 • Artistes i creadors.