Si vols desenvolupar aplicacions multiplataforma, hi ha diferències en Android vs iOS que has de tenir en compte. Visualment i pel que fa als components o les interaccions. Hi ha molts aspectes que cal prendre en consideració a l’hora de crear una aplicació per a iOS i per a Android. Vegem-ne els principals.

Disseny en Android vs iOS

Començarem per la part visual en el procés de desenvolupament d’una aplicació i les diferències que hi ha entre aquests dos sistemes operatius:

  • Tipologia de dispositius i experiència d’usuari: Apple té el control total del disseny de les aplicacions mòbils per a iOS, ja que només es podran fer servir en iPhone i iPad. Per tant, l’experiència d’usuari no es veurà alterada, cosa que sí que pot passar amb Android. Android, en canvi, es pot instal·lar en qualsevol tipus de dispositiu i hi ha diversos fabricants; no només un, com en el cas d’iOS. L’experiència d’usuari, per aquest mateix motiu, es pot veure alterada d’un dispositiu a un altre.
  • Patrons d’interfície d’usuari (user interface o UI): has vist una mateixa aplicació en dos sistemes operatius diferents? Android presenten moltes diferències que podem veure a simple vista, com a usuaris. L’encapçalament, els menús o fins i tot les llistes segueixen patrons diferents. Abans de desenvolupar una aplicació multiplataforma hem de conèixer les directrius i els patrons de cadascuna.
  • Botó d’inici: hi ha diversos models d’iPhone que no disposen d’un botó d’inici. En canvi, la majoria de dispositius Android tenen botons d’anar enrere, d’inici i de vista general. Això afecta el desenvolupament d’aplicacions, de manera que cal pensar en com l’usuari torna a l’inici o a la pantalla anterior.

Programació en Android vs iOS

Trobem diferències en l’àmbit del llenguatge de programació i dels entorns de desenvolupament integrats (integrated development environament o IDE).

Per a Android veiem que la majoria d’aplicacions estan programades amb Java, malgrat el nivell de codificació que requereix. Si busquem una alternativa més fàcil i eficient, tenim el llenguatge de programació Kotlin. Altres exemples: el llenguatge C Sharp (C#), que funciona molt bé amb eines per a crear jocs o aplicacions multiplataforma, com ara Unity i Xamarin.

Per a iOS, Objective-C va ser un dels primers llenguatges de programació i va resultar molt útil per a crear aplicacions en diversos dispositius. Malgrat això, hi ha un llenguatge més modern, Swift, que té un sistema de control d’errors avançat i un llenguatge de programació simplificat.

En el cas dels IDE per a Android, els més utilitzats són Eclipse, Android Studio i IntelliJ. En iOS, el que es fa servir més és Xcode 8. Aquesta plataforma permet crear aplicacions per a tots els dispositius d’Apple amb prototips d’interfície d’usuari que no tinguin      una codificació gaire complexa. D’altra banda, però, AppCode és més intel·ligent i permet executar la codificació automatitzant tasques diàries i, fins i tot, amb inspeccions de codi.

Costos de desenvolupament en Android vs iOS

Els costos de desenvolupament d’una aplicació per a sistemes operatius Android o iOS poden variar, ni més ni menys que de 1.000 € a 120.000 €. Per què poden canviar tant, aquests costos? Entre altres motius, perquè si volem desenvolupar una aplicació en diverses plataformes serà més car. Hi ha més raons que encareixen el desenvolupament, com ara el cost de publicar la mateixa aplicació a l’App Store o a Google Play. Les diferències són més del doble en el cost anual de publicació d’aplicacions a l’App Store respecte de Google Play.

Ara bé, no tot són dificultats amb relació als costos. Hi ha una cosa que ens pot permetre estalviar detectant els errors no previstos: fer una prova amb un simulador d’iOS o un emulador d’Android.

 

Estudiar un cicle formatiu en desenvolupament d’aplicacions en iOS o en Android et permetrà aprendre aquestes qüestions i moltes altres, com ara dissenyar interfícies d’usuari i interfícies gràfiques, gestionar bases de dades o implantar sistemes ERP-CRM, entre altres.