No deixen de ser estudis i prediccions, però quan estan recolzats en l’anàlisi de 800 llocs de treball, cal tenir-los, almenys, en compte.

Els 10 millors professions de futur poden significar un èxit professional en la teva carrera. A més, alguns d’ells, pots cursar-los online en la #lanovaFP. Vegem quins són.

Un estudi per conèixer les professions de futur

L’estudi va ser realitzat amb les dades de l’Oficina d’Estadístiques Laborals d’Estats Units, ‘Kiplinger’, juntament amb el grup de previsions econòmiques EMSI. Es van analitzar 800 llocs de treball amb l’objectiu de mesurar quin serà la seva importància en els propers 10 anys.

Els llocs de treball analitzats es van creuar amb les xifres de salari mitjà per professió i els diners invertits en educació per a cada professió.

Les 10 millors professions de futur

Els indicadors econòmics preveuen que la informàtica serà un dels sectors que creixerà i amb ella, els professionals digitals. No totes les professions estaran relacionades amb les noves tecnologies. El envelliment de la població demandarà professions relacionades amb la sanitat i la cura de persones majors. També el mercat i les finances tenen un buit en les professions de futur.

  • Desenvolupador d’aplicacions: la tecnologia mòbil no deixa d’avançar, dia a dia. Miris on miris, hi ha persones amb un mòbil a la mà. Es preveu un creixement del 21,6%. A #lanovaFP pots cursar Desenvolupament d’aplicacions web o Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
  • Analista de sistemes informàtics: un altre dels sectors que no deixaran de créixer i una de les professions de futur. S’espera un creixement del 22%. Formarte ara en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa pot ser un èxit en el teu camp professional.
  • Professional de la infermeria
  • Fisioterapeuta
  • Gerent de serveis sanitaris
  • Assistent mèdic
  • Higienista dental
  • Analista de Recerca de Comprat: els estudis de mercat són una de les bases per realitzar una bona estratègia de Màrqueting, que pots aprendre en el nostre cicle de Màrqueting i Publicitat.
  • Assessor financer personal: A mesura que les situacions al mercat canvien, com per exemple, les pensions, que no creixen al nivell que deurien, l’assessorament en inversions pot créixer i un professional de Administració i finances, el perfil necessari.
  • Logopeda