Els infants amb altes capacitats intel·lectuals solen detectar-se durant els primers cursos de primària. No obstant això, durant l’etapa infantil ja poden manifestar-se algunes de les característiques que indiquen que un estudiant presenta un desenvolupament cognitiu més avançat del que correspon a la seva edat. 

12 característiques dels infants amb altes capacitats intel·lectuals

No hi ha un quadre homogeni de símptomes, sinó una sèrie de característiques comunes que s’acostumen a presentar en els infants amb altes capacitats intel·lectuals: 

 1. Desenvolupen el llenguatge de manera precoç, entre els 12 i els 18 mesos. Al cap de poc temps poden mantenir una conversa amb un vocabulari propi de fases cognitives posteriors. 
 2. Solen iniciar-se en aprenentatges específics com la lectura i les matemàtiques abans que la resta de companys i companyes. 
 3. Són infants molt observadors i curiosos, amb facilitat per aprendre de manera autònoma.  
 4. S’interessen prematurament per qüestions transcendents i metafísiques, com el sentit de la vida i l’origen de l’univers. 
 5. Encara que en els infants amb altes capacitats intel·lectuals predomina el pensament lògic, també poden fer creacions artístiques riques i complexes. 
 6. Solen ser infants especialment enèrgics i actius. 
 7. Tenen una gran capacitat de concentració i són molt persistents en els seus objectius. 
 8. Poden ser hipersensibles i solen presentar asincronia entre la maduresa intel·lectual i el desenvolupament emocional. 
 9. Intenten imposar el seu criteri, mostren resistència a les instruccions o aportacions dels altres i tenen tendència a qüestionar l’autoritat.  
 10. Necessiten tenir èxit i senten molta frustració davant el fracàs o la falta de progrés.  
 11. Exigeixen molt de si mateixos, però també dels altres. 
 12. En alguns casos són rígids, inflexibles i poden presentar comportaments obsessius. 

T’agradaria treballar amb infants amb altes capacitats intel·lectuals? Si estudies el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, adquiriràs totes les competències necessàries per dedicar-te professionalment a l’educació infantil.