La formació professional (FP) viu un dels repunts de demanda més grans dels últims anys. Però encara que la majoria de la gent ha sentit parlar d’aquest tipus de formació no tothom sap què significa FP i quines oportunitats ofereix a l’hora de trobar feina.

A continuació, parlarem de què és l’FP i de l’ampli ventall d’estudis d’FP en línia.

Què és l’FP i com s’organitza?

La formació professional són els estudis professionals que donen respostes a la demanda de personal qualificat especialitzat dels diferents sectors professionals. El principal avantatge és que en els estudis es combinen continguts teòrics i pràctics.

L’FP s’ordena en títols de grau mitjà i títols de grau superior, que són els que tenen una orientació professional més qualificada. Per a poder accedir als primers cal tenir el títol d’ESO com a mínim. Si no es disposa d’aquest títol, hi ha una altra alternativa, que és l’FP bàsica, adreçada a les persones d’entre 15 i 17 anys que no han acabat l’educació bàsica obligatòria.

Aquests estudis permeten millorar una qualificació professional, a més de preparar-se per a exercir altres professions. Com a dada interessant, cal esmentar que és possible cursar diversos cicles formatius dins de la mateixa família i, en aquest cas, és important com saber quines assignatures es convaliden a l’FP.

A més, un cop superat un cicle superior hi ha la possibilitat d’accedir a estudis universitaris. Però potser et preguntes: a quina carrera puc accedir des de l’FP? Doncs a les que pertanyin a la mateixa branca del cicle superior cursat.

En definitiva, el valor afegit de la formació professional es podria resumir de la manera següent:

  • Les titulacions d’FP estan en constant actualització per a respondre a les necessitats reals del mercat laboral.
  • Diferents modalitats d’estudi: presencial, a distància i dual (formació en centres de treball).
  • Foment de les xarxes de treball amb empreses de tots els sectors, cosa que possibilita la innovació en l’oferta educativa, adaptada a les últimes tecnologies.