Com tots els finals d’any, aquestes setmanes les empreses revisen els seus resultats econòmics. El tancament comptable es fa abans del 31 de desembre de cada any i es tenen 6 mesos per a presentar-lo a Hisenda. A continuació, veurem quins aspectes cal tenir en compte per a dur a terme el tancament comptable del 2019.

Si t’interessa el sector de la comptabilitat, el grau superior d’Administració i Finances et proporcionarà les eines que calen per a executar i gestionar diferents processos comptables i fiscals en una empresa.

Tancament comptable del 2019, claus per a fer-lo correctament

Aquestes són algunes recomanacions perquè el tancament comptable del 2019 sigui tot un èxit:

  • Fer-lo en les mateixes dates que l’any anterior. Així es pot fer una comparació real entre l’exercici econòmic actual i qualsevol dels anteriors.
  • Intentar que aquest any comptable sigui similar a l’anterior. Això reflecteix certa estabilitat i permet gestionar projectes financers més fàcilment.
  • Planificar l’exercici comptable de manera adequada. És aconsellable analitzar els ingressos i les despeses periòdicament. Així, els comptes sempre estaran ordenats i al dia.
  • Comprovar que les provisions apareguin clarament a la comptabilitat. Les provisions permeten que l’empresa pugui fer front a possibles eventualitats i a projectes empresarials amb més seguretat.
  • Evitar grans variacions, especialment a la declaració de l’impost sobre el valor afegit (IVA). Si hi ha grans variacions en comparació amb exercicis anteriors, l’Agència Tributària podria pensar que s’estan amagant dades.
  • Analitzar les dades obtingudes. Els responsables de dur a terme el tancament comptable del 2019 hauran de buscar la informació que calgui per a poder explicar qualsevol variació als comptes.

Els impostos que s’hauran de pagar després del tancament comptable

Moltes empreses duen a terme tancaments mensuals per tenir una idea aproximada de l’import que hauran de desembossar en concepte d’impostos. Això és de gran ajuda a l’hora de fer el tancament comptable anual, ja que permet estimar la factura fiscal i guanyar temps de reacció abans de pagar a finals d’any.

Aquests són els tres impostos principals que es calculen mitjançant el tancament comptable:

  • Impost sobre societats (IS)
  • Imp. sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
  • Impost sobre el patrimoni per a empresaris i professionals