Els llenguatges script són llenguatges informàtics que es fan servir per donar instruccions a altres programaris, com ara servidors, navegadors o aplicacions independents. Com que faciliten i agiliten la codificació, cada vegada s’empren més per dissenyar webs i aplicacions, desenvolupar sistemes operatius i programar videojocs. A continuació t’expliquem quins són els llenguatges script més utilitzats avui dia.  

Els cinc llenguatges script més utilitzats

Els llenguatges script següents s’actualitzen regularment i són els més utilitzats actualment en el món de la programació i el desenvolupament de sistemes informàtics: 

  1. JavaScript no té cap llenguatge autònom, sinó que utilitza la mateixa sintaxi que ECMAScript. Aquest llenguatge presenta funcions de primera classe i suporta la programació d’objectes basada en prototips. 
  2. PHP és un llenguatge script de codi obert i propòsit general que es fa servir en el desenvolupament web de back-end. Tot i que va ser creat per afegir funcionalitats dinàmiques a les pàgines HTML estàtiques, actualment s’ha convertit en un llenguatge autònom i escrit de manera independent. 
  3. Python és, després de JavaScript, el segon llenguatge script més popular a GitHub. Es tracta d’un projecte de codi lliure i obert gestionat per la Fundació de Programari Python. Té una sintaxi clara i concisa que suporta paradigmes de programació estructurada s’orienta tant a objectes com a programació funcional.  
  4. Ruby és un llenguatge de propòsit general i codi obert. Amb una sintaxi compacta i senzilla, Ruby permet escriure un codi lògic i net de manera ràpida i senzilla. Tot i que té un disseny orientat als objectes, també suporta programació procedimental i funcional. 
  5. Groovy és un llenguatge molt flexible que es pot emprar com a llenguatge script i com a llenguatge de programació. Admet tant l’scripting estàtic com l’scripting dinàmic, i disposa de suport natiu per a llistes, matrius associatives, expressions regulars i llenguatges de marcat.  

T’interessa la programació i t’agradaria dedicar-te de manera professional a aquest sector? Cursa el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. Aprendràs tot el que cal saber sobre llenguatges script, programació de processos, disseny d’aplicacions mòbils i jocs d’entreteniment.