Quan una empresa ha de seleccionar un candidat per a un lloc, el personal de selecció valora altres aspectes que van més enllà dels coneixements adquirits: les aptituds professionals.

Les aptituds o soft skills són característiques que tenen a veure amb els atributs personals innats a cada individu. Ens referim a valors més subjectius i difícils d’avaluar, com ara la creativitat, l’empatia o la capacitat per a resoldre problemes. Aquestes aptituds cada vegada tenen més demanda per part de les empreses, atès que resulten imprescindibles per a prosperar en un entorn laboral tan competitiu i fluctuant com l’actual.

Les 10 aptituds professionals que seran més valorades el 2020

Estudiant les aptituds professionals que més han tingut en compte les empreses durant el 2019 podem preveure quines seran les més demanades en els processos de selecció d’aquest any 2020.

  1. Creativitat. La capacitat per a innovar i generar continguts i formats originals és fonamental per a superar els nostres competidors.
  2. Flexibilitat. Una persona flexible és capaç d’adaptar-se a canvis i imprevistos sense que el seu benestar i rendiment es vegin compromesos.
  3. Lideratge. Per a liderar equips de treball cal saber-se involucrar en els processos, aportar idees motivadores i tenir capacitat de decisió.
  4. Iniciativa. Tenir prou seguretat i autonomia per a prendre les regnes de noves situacions és una de les aptituds professionals més apreciades.
  5. Persuasió. Oferir arguments de manera clara i persuasiva sense necessitat d’imposar idees és molt útil per a prosperar, tant en entorns creatius com comercials.
  6. Honestedat. Si volem evitar malentesos i errors irreversibles és fonamental que siguem sincers amb el nostre propi treball.
  7. Empatia. Posar-nos en el lloc dels altres ens permet entendre les accions i decisions dels nostres companys i facilita el treball en equip.
  8. Intel·ligència emocional. La gestió de les emocions pròpies i alienes ens pot ajudar a resoldre problemes, evitar conflictes i aconseguir les nostres metes.
  9. Disciplina. Si volem prosperar i assolir els nostres objectius hem de ser constants i rigorosos.
  10. Resiliència. La capacitat per a superar circumstàncies adverses és una aptitud crucial a l’hora de treballar en entorns competitius.