Totes les empreses necessiten tenir una sèrie de mitjans materials i humans per poder dur a terme la seva activitat. L’aprovisionament és el procés d’adquisició i supervisió d’aquests recursos. A continuació t’expliquem com es defineix el terme aprovisionament en comptabilitat i per què és imprescindible per al funcionament òptim d’una companyia. 

Definició de aprovisionament

La definició de aprovisionament fa referència al subministrament i al control dels recursos que necessita una empresa per poder funcionar. Aquests recursos poden ser matèries primeres, mitjans tècnics o recursos humans.  

L’objectiu principal de l’aprovisionament és proveir la producció de tots els mitjans necessaris. Ara bé, aquest subministrament s’ha de fer amb el cost més baix possible per poder maximitzar les inversions.  

Aspectes que cal tenir en compte per a un bon aprovisionament

Per garantir un bon aprovisionament, hi ha tres factors fonamentals que s’han de controlar:  

  1. La compra de materials. El preu i la qualitat dels materials s’han d’ajustar a les condicions financeres de l’empresa. De la mateixa manera, els contractes amb els proveïdors han de vetllar per un benefici mutu. Avui dia hi ha alternatives de finançament, com el factoring, que ajuden a agilitar els mecanismes de cobrament. 
  2. L’emmagatzematge de la mercaderia. La companyia ha de disposar d’espais ben condicionats per emmagatzemar i mantenir les existències en un estat òptim. 
  3. La gestió de les existències disponibles. Qualsevol error que es produeixi en aquest punt pot generar una manca d’oportunitats de negoci i fins i tot la pèrdua de clients. 

Ara que ja saps com es defineix el terme aprovisionament, entendràs que la gestió dels recursos és un procés fonamental per a l’èxit de qualsevol empresa. Si et vols dedicar professionalment a la gestió comptable, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Admistració i Finances. Aprendràs a controlar els processos administratius i financers de tota mena de companyies.