La base reguladora és una xifra que es calcula en funció del temps que un treballador ha cotitzat, tant si és professional autònom com empleat per compte d’altri. Té l’origen en la base de cotització del beneficiari i s’utilitza per calcular les prestacions contributives de la Seguretat Social, com ara les pensions d’incapacitat laboral o de jubilació. En l’article d’avui t’expliquem com podem saber quina és la base reguladora que correspon a cada situació.

Quina és la base reguladora que s’aplica en cada situació?

Per saber quina és la base reguladora d’una prestació, cal sumar les bases de cotització del beneficiari dels últims sis mesos i dividir-les entre sis. Per això, si la base de cotització no ha variat en aquest període de temps, coincidirà amb la base reguladora. Ara bé, hem de tenir en compte que la base reguladora es calcula de manera diferent segons la situació de l’empleat i el tipus de prestació sol·licitada:

1) Pensió de jubilació

Per calcular la pensió de jubilació, cal tenir en compte les bases de cotització del treballador en els últims anys. El període de càlcul s’ha anat modificant: l’any 2013 eren els últims 15 anys, el 2021 es compten els últims 24 anys i a partir del 2022 es tindran en compte els últims 25 anys.

2) Incapacitat laboral

En el cas d’una incapacitat laboral temporal, la base reguladora es calcula dividint la base de cotització entre els dies cotitzats. Amb tot, no es cobra el 100 % de la base reguladora, sinó un percentatge determinat segons el tipus de contingència:

  • Per contingències comunes, des del dia 4 fins al dia 20 del mateix mes es cobra el 60  % de la base reguladora; a partir del dia 21 es cobra el 75  % de la base.
  • Per contingències professionals es cobra el 75  % de la base reguladora des del primer dia de la incapacitat.

3) Incapacitat permanent

Quan es tracta d’una incapacitat permanent, la base reguladora es calcula de manera diferent segons si el grau d’incapacitat és parcial, total, absolut o de gran invalidesa.

Ara ja saps com determinar quina és la base reguladora i en què es diferencia de la base de cotització. T’interessa el camp de la gestió comptable? T’agradaria dedicar-t’hi professionalment? Cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Aprendràs a controlar els processos administratius de tota mena d’empreses utilitzant les eines més avançades.