Encara que sembli que és un concepte relativament nou, la veritat és que les ludoteques existeixen des de temps immemorials. En la seva versió més moderna, la primera ludoteca va aparèixer a Los Angeles el 1934. A partir d’aleshores es van estendre per tot Europa com a llocs dedicats a la cura i al desenvolupament dels més menuts. Però saps què és una ludoteca i quins beneficis ofereix per als infants?

Aquests espais lúdics són una de les millors opcions perquè els més menuts desenvolupin les seves capacitats, amb l’ajuda de professionals preparats per a això. Si et formes amb un cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, podràs treballar en una ludoteca com a educador infantil, així com en centres educatius, biblioteques o llars d’infants.

Què és una ludoteca i quins objectius principals té?

Les ludoteques són centres per a infants d’un a onze anys dedicats principalment al joc, una activitat necessària i molt beneficiosa per als més menuts. Els seus objectius són afavorir que els infants socialitzin i, sobretot, que es diverteixin; és a dir, que comparteixin temps amb altres infants alhora que juguen amb diferents elements.

No obstant això, el concepte de ludoteca ha evolucionat i avui dia també inclou diferents activitats que aporten un gran nombre de beneficis per als infants, de caràcter tant intel·lectual com emocional.

Quins beneficis aporten les activitats que es fan en una ludoteca?

Ara que ja saps què és una ludoteca, vegem quins beneficis aporta mitjançant les seves activitats:

  • Aprenentatge i diversió alhora. Partint de la base que el joc és fonamental a la vida d’un infant, aquests centres infantils proporcionen una àmplia varietat de joguines i d’activitats que els permet aprendre gaudint.
  • Desenvolupament cognitiu i psicosocial. Mitjançant el joc cooperatiu, s’aconsegueix estimular l’atenció i la concentració dels petits. Els professionals d’aquest sector han de dissenyar i posar en pràctica activitats que fomentin el joc cooperatiu per, d’aquesta manera, enfortir la integració i la socialització dels infants.
  • Afectivitat. Les ludoteques han de ser llocs on els infants se sentin segurs i confiats, on puguin expressar els seus sentiments. Aquest entorn afavorirà que augmentin l’autoestima i podran desenvolupar la seva personalitat lliurement.
  • Adquisició de valors. El respecte mutu, l’empatia o la col·laboració són valors que podran adquirir gràcies al joc i les activitats que es proposen a les ludoteques.