De ben segur que sovint has sentit o llegit la paraula framework, i potser no tens clar a què es refereix. Sense que hagis d’estudiar un cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Web, t’ho intentarem explicar d’una manera amena i senzilla.

Què és un framework

La traducció literal de framework és ‘marc de referència’, i explica molt bé què vol dir. Un framework és un patró o esquema que ajuda la programació a estructurar el codi i a estalviar temps i esforços als programadors.

Es tracta d’una eina de programació versàtil, ja que està incompleta i, quan li afegim línies de codi, la convertim en una aplicació determinada o ens permet incorporar funcions noves. Per exemple, Django és un framework —dels més populars, per cert— en entorns web per al llenguatge de programació Python. A PHP, un dels llenguatges més utilitzats per a desenvolupar aplicacions web, també fan servir un framework per a treballar a partir d’ell: Symfony, Laravel, CodeIgniter o Zend, entre altres.

Tipus de frameworks

Ara que ja sabem què és un framework, ens podem centrar en quines tipologies hi ha:

  • Aplicacions web: els frameworks es poden fer servir per a desenvolupar aplicacions web i són molt útils perquè agilitzen el procés en llocs web dinàmics i serveis a la xarxa.
  • Aplicacions: permeten implantar una estructura a una aplicació d’un sistema operatiu. És el cas de .NET Framework de Windows, un marc de treball amb una biblioteca enorme per als llenguatges de programació de Microsoft Visual Studio.
  • Ajax: molt útil en la creació de pàgines web dinàmiques i aplicacions web, tant per part del servidor com del client, atès que facilita la programació i la reutilització del codi.
  • Gestió de continguts: els frameworks CMF són una interfície de programació d’aplicacions per a la gestió de continguts.
  • Elements multimèdia: són els marcs de treball orientats a poder crear aplicacions multimèdia.