Abans de llançar un producte al mercat, és important saber si hi ha clients interessats a comprar-lo. Per això, és indispensable saber quines són les necessitats dels usuaris i adaptar-hi el producte per a cobrir-les.

Per comprendre això una mica millor, veurem què és el producte mínim viable o MVP (de l’anglès minimum viable product) i quins beneficis té per a un negoci. Si t’interessen temes com aquests, estudiant el grau superior de Màrqueting i Publicitat podràs ampliar els coneixements per a promocionar i publicitar els productes i els serveis en mitjans i suports de comunicació adequats, entre altres coses.

Què és el producte mínim viable o MVP?

El producte mínim viable o MVP és un prototip d’un producte que té les funcions mínimes per a poder-lo presentar als clients i comprovar si els interessa.

L’objectiu principal d’un MVP és centrar-se en les característiques més importants del producte o del servei, prioritzar-les i desenvolupar només les més importants. Les altres s’hi podran afegir o es podran millorar un cop sàpigues l’acceptació que ha tingut el producte o el servei entre els possibles consumidors.

Quins són els beneficis de l’MVP?

Per a un negoci, la creació d’un producte mínim viable ajuda a:

  • Llançar al mercat un producte o un servei que sigui realment necessari.
  • Crear una cosa per la qual hi hagi gent que estigui disposada a pagar.
  • Saber quina és la visió del possible client.
  • Llançar abans el producte al mercat.
  • Construir una base d’usuaris les opinions dels quals indicaran quines característiques cal afegir o eliminar.
  • Disminuir el factor de risc.
  • Proporcionar valor immediat i ràpid amb els costos mínims de desenvolupament.
  • Crear un interès en el producte o servei abans de fer-ne la versió definitiva.

Un error bastant habitual en l’elaboració d’un MVP és afegir totes les característiques abans de llançar la primera versió del producte. Això implica, a més de costos i esforç, el risc que no hi hagi cap nínxol per a aquest producte en el mercat.