El sistema de pensions del nostre país es basa en el principi de contributivitat. Segons aquest principi, tots els treballadors, tant si fan una activitat per compte propi com per compte d’altri, estan obligats a cotitzar en el règim corresponent de la Seguretat Social. Per això, la pensió que rebrà cada persona quan es jubili depèn directament de la seva base de cotització. A continuació, t’expliquem detalladament què és la base de cotització i per què és tan important tenir-la en compte. 

Què és la base de cotització: definició i qüestions tècniques

La base de cotització fa referència a la remuneració bruta mensual que rep un treballador donat d’alta en la Seguretat Social, sigui per compte propi o per compte d’altri. A Espanya hi ha unes bases de cotització màximes i mínimes estipulades per llei. Aquests límits es modifiquen anualment i varien en funció dels diferents règims de la Seguretat Social i les diverses categories professionals. 

En el cas dels treballadors autònoms, la fixació de les bases de cotització depèn de la voluntat i l’interès del mateix treballador. Això sí, cal tenir en compte una sèrie de condicionants: 

  • El més recomanable és que la base de cotització sigui directament proporcional als ingressos generats per cada treballador. 
  • El 2021, la base de cotització mínima per als treballadors per compte propi se situa en 944,40 €, mentre que la màxima pot arribar fins als 4.070,10 €. 
  • A partir dels 47 anys, els autònoms ja no poden canviar ni establir la seva base de cotització.  

Ara ja saps què és la base de cotització i per què és tan important per a la teva jubilació. T’interessa la gestió comptable i t’agradaria dedicar-t’hi professionalment? Cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Aprendràs a controlar els processos administratius i financers de tota mena de companyies.