Si encara no saps què és Hadoop, aquest article és per a tu. Hadoop va néixer d’una necessitat molt concreta de Google: processar les dades del web. Però no es queda aquí. Hadoop és molt important avui dia per a les empreses i per a treure el màxim partit del big data. Entrem en matèria.

 

Què és Hadoop?

Hadoop és una forma d’emmagatzematge massiu per a qualsevol mena de dades que té la capacitat d’operar tasques de manera gairebé il·limitada i amb un poder de processament enorme. Dit d’una altra manera, dins de l’administració de sistemes informàtics en xarxa, Hadoop és un entorn de treball d’informació de font pública que emmagatzema dades i executa aplicacions en clústers de maquinari bàsic.

La importància de Hadoop rau en el fet que és capaç d’emmagatzemar i processar grans quantitats de dades de qualsevol mena. Per tant, és una eina clau en el big data.

 

Hadoop i big data

Les dades, i concretament l’excés de dades, que tenen avui dia les empreses són un dels reptes més grans de Hadoop. Gestionar volums i varietat de dades que provenen de mitjans de comunicació social i, cada vegada més, de la internet de les coses és una de les seves habilitats.

Gràcies al model de computació distribuïda de Hadoop podem processar amb agilitat el big data. I, a més, la seva gran capacitat li permet oferir un millor processament a mesura que s’utilitzen més nodes de computació.

I no es queda aquí: Hadoop té més avantatges, com ara que permet estar preparat per a les fallades de maquinari, la seva gran flexibilitat, el baix cost o la seva fàcil escalabilitat.

Si es produeix alguna fallada de maquinari, s’emmagatzemen automàticament diverses còpies de totes les dades existents. La flexibilitat de Hadoop és una de les grans diferències respecte a les bases de dades relacionals existents. Hadoop permet emmagatzemar totes les dades necessàries, com ara textos, imatges i vídeos, i després processar-les quan calgui.

Hadoop, a més, és una solució de baix cost, ja que és de codi obert i, per tant, gratuïta, i utilitza maquinari bàsic.

Finalment, la seva escalabilitat consisteix simplement a afegir més nodes per a gestionar més dades.