Avui dia, cada vegada més empreses fan servir el núvol com a eina d’emmagatzematge massiu. Hi ha diferents tipus de núvol i el seu ús depèn de les necessitats de cada empresa. Coneix les característiques del hybrid cloud, així com els seus avantatges i inconvenients en relació amb les altres formes d’emmagatzematge en línia.

Hybrid cloud: combinació de núvols públics i privats

Hi ha tres tipus de núvol: el públic, el privat i l’híbrid. El núvol híbrid o hybrid cloud és una combinació dels dos primers tipus de núvol. A continuació, et resumim les diferències entre l’un i l’altre:

Núvol públic

La infraestructura és oferta al públic general per una empresa proveïdora, com per exemple Google, Amazon o IBM, que s’encarrega de la gestió i el manteniment del servei. Algunes de les característiques són les següents:

  • Reducció de la despesa de capital. No cal comprar els equips per al centre de dades.
  • Disminució del control sobre la seguretat de les dades. Hi ha més desconeixement sobre on i sota quines restriccions funcionen les dades de l’empresa.

Núvol privat

La infraestructura del servei és propietat d’una organització i només és accessible per als usuaris privats amb l’autorització que calgui. Algunes de les seves particularitats són les següents:

  • Augment de la seguretat. Les dades i les aplicacions només són accessibles per a l’empresa. Per tant, els núvols privats són preferibles quan cal emmagatzemar dades confidencials.
  • Més personalització. Els servidors es poden adaptar a les necessitats específiques de l’empresa.
  • Augment dels costos inicials. És fonamental fer una bona inversió en els equips i el desenvolupament de les infraestructures.

Avantatges i inconvenients

Atès que els núvols híbrids són una interconnexió entre núvols públics i privats, reuneixen els avantatges de cada tipus, com ara els següents:

  • Control absolut de la seguretat de la informació emmagatzemada en el núvol privat.
  • Reducció de costos i més agilitat gràcies a l’ús del núvol públic.
  • Independència i autonomia respecte a les limitacions que deriven del fet d’estar lligat a un únic proveïdor d’emmagatzematge.

Si t’interessen els continguts relacionats amb els temes informàtics i t’agradaria adquirir coneixements i habilitats sobre aquest tema, et recomanem estudiar el cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.