AJAX és un conjunt de tècniques de desenvolupament web que permeten a les aplicacions funcionar de manera asíncrona, és a dir, executar dos processos simultàniament. Això facilita el disseny de llocs web interactius, amb formularis i funcions d’autocompleció. A continuació, t’expliquem què és AJAX i com funciona exactament aquesta tecnologia 

Què és AJAX?

L’avantatge d’AJAX respecte a altres llenguatges de programació és el seu caràcter asíncron. L’asincronia permet que, quan volem intercanviar dades amb el servidor web (per exemple, enviar un formulari o consultar una base de dades), la pàgina no es queda congelada esperant la resposta, sinó que mentrestant continua executant accions 

Però què és AJAX exactament? AJAX és la sigla de asynchronous JavaScript and XML. No es tracta d’un llenguatge de programació en si mateix, sinó d’una tècnica que combina diversos llenguatges que funcionen asíncronament. D’aquesta manera, qualsevol aplicació web que faci servir aquesta tècnica pot enviar i recuperar dades del servidor sense necessitat de tornar a carregar tota la pàgina 

Quines tecnologies fa servir AJAX?

Com diem, AJAX no és un llenguatge de programació, sinó un conjunt de tècniques de desenvolupament web que empra els elements següents: 

  • HTML/XHTML per al llenguatge principal i CSS per a la presentació. 
  • Model d’objectes de document (DOM) per a les dades de visualització dinàmiques i la seva interacció. 
  • XML per a l’intercanvi de dades i XSLT per manipular-les.  
  • XMLHttpRequest per a la comunicació asíncrona. 
  • JavaScript com a llenguatge de programació que permet unir totes aquestes tecnologies. 

Ara que ja saps què és AJAX, podem dir que l’avantatge més destacat que té és que permet optimitzar significativament l’experiència de l’usuariT’interessa el món de la programació informàtica i t’hi vols dedicar professionalment? Cursa el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. Aprendràs a dissenyar aplicacions compatibles amb qualsevol dispositiu, fent servir els frameworks i els llenguatges de programació més adequats per a cada projecte.