La solitud de la gent gran és un dels reptes més importants als quals s’enfronta la nostra societat avui dia. I és que el patiment que genera la solitud té conseqüències greus en la salut de les persones d’edat més avançada, tant des del punt de vista físic com psicològic. Per això, és molt important engegar intervencions d’ajuda per la gent gran que aconsegueixin contrarestar l’aïllament social i que millorin la qualitat de vida d’aquest sector tan vulnerable. 

En què consisteixen les intervencions d’ajuda a la gent gran?

Quan parlem de solitud no ens referim únicament a l’aïllament que significa viure tot sol, sinó també al conjunt d’emocions i sentiments que es desencadenen quan algú no té una xarxa social sòlida. Aquestes són les principals estratègies d’ajuda a la gent gran destinades a reforçar-ne la integració i la inclusió social: 

  1. Les que augmenten les habilitats socials. Són programes i activitats que tenen l’objectiu de desenvolupar habilitats individuals i comunitàries.  
  2. Les adreçades a enfortir el suport social. Són intervencions que volen connectar voluntaris i persones grans aïllades socialment per augmentar-ne la confiança i fomentar-ne la participació en activitats socials. 
  3. Les que augmenten les oportunitats d’interacció social. Aquests projectes ofereixen activitats d’oci i esdeveniments socioculturals per a gent gran, amb l’acompanyament de voluntaris i el suport de professionals.  
  4. Les adreçades a l’entrenament sociocognitiu. Es tracta d’activitats personalitzades d’estimulació creativa, física i cultural que volen fomentar l’interès per la vida i afavorir el contacte social actiu. 

Quines són les estratègies més eficaces contra l’aïllament social?

De totes aquestes intervencions d’ajuda a la gent gran, s’ha demostrat que les estratègies grupals socials i educatives adreçades a grups específics són les que aconsegueixen alleujar més l’aïllament. Per contra, no s’ha aconseguit provar l’eficàcia de les iniciatives centrades en el suport individual i les visites a domicili a l’hora de reduir les conseqüències de la solitud dels participants. 

Encara hi ha molt camí per recórrer a l’hora de fer front a aquest problema social tan greu, que cada vegada afecta un sector més ampli de la població. I, sens dubte, el suport de propostes innovadores i col·laboratives, com ara el cohousing, pot ser fonamental per a la inclusió social i l’ajuda de la gent gran.