En un article anterior et vam explicar alguns dels passos que cal seguir abans del llançament d’un producte nou. Però hi ha més estratègies que cal dur a terme a més de les ja esmentades anteriorment per a poder elaborar un pla de negoci d’èxit. T’ho expliquem a continuació.

Claus per al llançament d’un producte nou

A més de fer una recerca de mercat exhaustiva, de desenvolupar un pla de màrqueting concret i de decidir el preu al que es vendrà el producte, és recomanable posar en marxa les estratègies següents:

  • Pla de vendes. Una de les parts fonamentals en l’èxit d’un negoci. Bàsicament ha d’incloure com es pensa vendre el producte. També ha de contenir un calendari amb dates importants, com la del llançament del producte, amb tots els detalls possibles. Per a poder engegar-ho, és necessari haver dut a terme l’anàlisi de mercat i conèixer el client objectiu, és a dir, a qui es vol vendre el producte.
  • Publicitat, promocions i relacions públiques. És primordial que es planegin al detall tots els temes relacionats amb aquesta àrea, amb almenys un any d’antelació. Igualment, determinar les possibles promocions que s’oferiran mes a mes ajuda a tenir una visió més clara de si les estratègies de publicitat, promoció i relacions públiques estan funcionant.
  • Estratègia de vendes. Consisteix a tenir un pla clar sobre la forma de comunicació amb els clients potencials del mercat objectiu. S’ha de definir quan s’oferiran promocions, durant quant temps i el cost. Les despeses de promoció variaran depenent de la manera en què es faci, així com de la freqüència amb què es promoguin.

En el cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat aprendràs a definir i implantar aquestes i altres estratègies de màrqueting, a més d’adquirir els coneixements necessaris per a impulsar i dinamitzar accions comercials.