Avui dia, el perfil STEM és un dels grups professionals més sol·licitats per les empreses. En aquest sector, les professions que tenen més demanda per part de les companyies són les relacionades amb les tecnologies de la informació, la programació informàtica i l’anàlisi de dades. La manera més pràctica i segura d’adquirir formació en aquests àmbits és estudiar un cicle formatiu de grau superior d’informàtica.

Quins són els cicles formatius de grau superior d’informàtica amb una taxa d’ocupació més alta?

Segons la darrera enquesta d’inserció laboral feta per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquests són els cicles formatius de grau superior d’informàtica que tenen més sortides laborals:

1) Grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Els tècnics titulats en aquesta FP tenen el percentatge més alt de contractes fixos dins l’àmbit de la informàtica. L’any 2019, d’entre tots els professionals que van cursar aquest grau superior d’informàtica, un 85,6 % treballava. A més, els estudiants d’aquest grau superior se situen entre els empleats que valoren més la utilitat del cicle formatiu a l’hora de trobar feina. Els estudiants d’aquest grau superior aprenen a configurar sistemes informàtics, a gestionar bases de dades i a dissenyar aplicacions per a tota mena de suports.

2) Grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

El 83 % dels professionals que han estudiat aquest cicle formatiu asseguren que els ha servit per trobar una feina relacionada amb la seva formació. A més, l’any 2019, el 84 % dels tècnics titulats treballava. Les competències d’aquest grau superior d’informàtica són el desenvolupament i la implantació d’aplicacions web garantint l’accés a les dades de manera segura i complint els criteris de qualitat, usabilitat i accessibilitat.

3) Grau superior d’Administració en Sistemes Informàtics en Xarxa

Aquest grau superior és una altra de les opcions formatives amb una taxa d’ocupabilitat més alta entre els tècnics titulats en FP. Aquest cicle formatiu prepara l’estudiant per implantar i mantenir els sistemes informàtics de les empreses donant suport directe als usuaris i complint els requisits tècnics i legals del sector.