Aquest any comença amb diferents canvis per als autònoms, com ara el nou sistema de cotització que ha entrat en vigor l’1 de gener. Així, doncs, si ets un treballador autònom, t’has d’assegurar d’estar al dia de les modificacions. Continua llegint per saber les principals novetats per als autònoms el 2023 i així poder exercir la teva activitat laboral dins de la legalitat.

Quines són les novetats per als autònoms el 2023?

A continuació, t’exposem algunes de les novetats per als autònoms el 2023 que has de tenir en compte:

Nou sistema de cotitzacions

 • La cotització depèn dels rendiments nets.
 • Per poder triar el tram de cotització, cal fer una estimació sobre els ingressos previstos.
 • El càlcul consisteix a restar dels ingressos les despeses que siguin fiscalment deduïbles (no s’hi inclouen les quotes d’autònom). Després s’ha de restar el 7 % en el cas dels autònoms, o el 3 % en el cas dels autònoms societaris.
 • Els trams es podran modificar diverses vegades a l’any segons la variabilitat dels rendiments.

Canvis de l’impost de valor afegit (IVA)

 • Les factures rectificatives es poden emetre en un termini d’entre tres i sis mesos després de tancar l’exercici, o després de sis mesos de meritar l’operació.
 • Les reclamacions de pagament per sol·licitar al deutor són més flexibles.
 • La base imposable passa de 300 a 50 euros quan el deutor sigui un consumidor final.

Altres modificacions

 • La tarifa plana per als autònoms que es donin d’alta per primera vegada és de 80 euros al mes al llarg del primer any.
 • La base màxima de cotització a la Seguretat Social s’incrementa fins al 8,6 %.
 • L’aportació màxima en plans de pensions és de 5.750 euros a l’any.
 • L’edat mínima per exercir la jubilació i cobrar el màxim de la prestació és de 66 anys i quatre mesos, així com un total de 37 anys i nou mesos cotitzats.
 • L’obligació de declarar els rendiments de treball, quan es té més d’un pagador, passa de 14.000 a 15.000 euros a l’any.
 • Les despeses de difícil justificació que s’apliquen als contribuents en estimació directa simplificada augmenten del 5 % al 7 %.
 • L’impost de societats es redueix al 23 % per a les empreses amb un volum de negoci per sota del milió d’euros en l’exercici anterior.
 • La deducció per maternitat per a les dones amb fills menors de tres anys s’incrementa a 100 euros.

Si vols conèixer en profunditat les novetats per als autònoms el 2023, així com aprendre a gestionar i portar l’administració d’un treballador per compte propi, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Aquests estudis et permetran estar actualitzat per poder organitzar i executar la gestió i administració en els processos comercials, comptables, fiscals i financers de qualsevol negoci.