Sempre pensant en les sortides professionals dels cicles formatius que oferim, a #lanovaFP hem apostat per ampliar coneixements que els nostres estudiants adquireixen. Una orientació és una formació específica en un cicle d’FP que respon a les necessitats del mercat actual sobre temàtiques que no recull, o només ho fa en part, el pla d’estudis.

A partir d’ara, a tots els cicles d’informàtica, podràs triar l’orientació big data. A més, al cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, pots orientar la formació a la creació de videojocs en realitat virtual i augmentada: disseny i programació avançada. Cursant el CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, pots orientar la formació a la ciberseguretat i hacking ètic. Per acabar, si curses Desenvolupament d’Aplicacions Web, també pots triar l’orientació de desenvolupament d’aplicacions mòbils híbrides.

 

Les orientacions dels cicles d’informàtica de #lanovaFP

 

Big data

El projecte “Big data” et permet explorar les eines tecnològiques adequades per a construir sistemes de dades massives. En aquest projecte et centraràs a adquirir les habilitats relacionades amb l’anàlisi de dades i el desenvolupament d’aplicacions de dades massives. Des dels conceptes introductoris fins als elements més avançats, treballaràs amb Hadoop, Hive, Impala, Scoop i molt especialment amb Spark. Els llenguatges principals de programació seran Python i Scala. També treballaràs amb bases de dades NoSQL i aplicaràs conceptes de visualització de dades.

Pots triar aquesta orientació en tots els CFGS de la família d’informàtica: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d’Aplicacions Web.

 

Videojocs en realitat virtual i realitat augmentada: disseny i programació avançada

L’element central del projecte “Videojocs en realitat virtual i realitat augmentada: disseny i programació avançada” consisteix a desenvolupar productes 3D interactius i videojocs en entorns de realitat virtual (RV) i realitat augmentada (RA). En aquest projecte aprendràs i aplicaràs aspectes de multijugador, pathfinding, físiques complexes i API externes. També incorporaràs al projecte elements de Unity 2D i faràs dissenys senzills en 2D i 3D amb Blender amb la finalitat d’incorporar els models i les animacions resultants en el videojoc que desenvoluparàs.

Pots triar aquesta orientació en el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i en el doble cicle d’informàtica (doble cicle d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma).

 

Ciberseguretat i hacking ètic

El projecte “Ciberseguretat i hacking ètic” se centra a saber les últimes tendències en ciberseguretat i fer tests i proves de vulnerabilitat i d’atac en diversos tipus de sistemes operatius (SO). En aquest projecte, treballaràs aspectes pràctics de hacking de sistemes, sniffing, enginyeria social, atac de denegació de servei (DoS), seguretat en entorns web, hacking de xarxes sense fil, mòbils i internet de les coses (IoT).

Pots triar aquesta orientació en el CFGS de Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i en el doble cicle d’informàtica (doble cicle d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma).

 

Desenvolupament d’aplicacions mòbils híbrides

El projecte “Desenvolupament d’aplicacions mòbils híbrides” et permetrà desenvolupar aplicacions híbrides que es podran desplegar a les botigues oficials d’Apple i Google i que s’instal·laran com a aplicacions natives als dispositius Android i iOS. Programaràs aquestes aplicacions amb tecnologies web (HTML5, CSS3, JavaScript i Angular), amb les quals podràs fer que un mateix projecte obtingui diverses aplicacions instal·lables per a Android i iOS accedint als recursos específics de l’entorn mòbil (càmera, sensors, contactes, calendari, etc).

Pots triar aquesta orientació en el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web.

 

Informa’t sobre els cicles informàtics que t’oferim des de la Formació Professional de Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC.