Ja hem parlat anteriorment sobre la gestió de stocks, però avui ens centrarem en el mètode Just in Time (JIT), també anomenat just a temps, que es va desenvolupar al Japó durant la dècada del 1960. La fàbrica de Toyota el va posar en marxa per reduir costos, en concret a l’inventari de matèria primera, parts de l’acoblament i productes finals.

Si t’interessa la gestió de stocks, amb el grau superior de Transport i Logística et podràs convertir en un expert en reducció de costos de producció.

Què és el mètode Just in Time?

El sistema JIT és un dels models de gestió de stocks més usats en les cadenes de producció. Es tracta de produir solament la quantitat necessària de producte i en el moment en què calgui. D’aquesta manera, es redueix el capital immobilitzat, que al seu torn té un impacte en l’eficiència dels processos i en la reducció de costos.

La filosofia Just in Time promou que es mantingui un nivell mínim de subministraments per a la fabricació, per la qual cosa és extremadament important tenir una bona organització que permeti evitar errors o retards al procés productiu.

Avantatges i desavantatges del sistema JIT

A grans trets, els beneficis del mètode Just in Time en logística són els següents:

  • Es redueix l’inventari i, per tant, els costos que es deriven de l’emmagatzematge.
  • Es minimitzen les pèrdues de subministraments obsolets.
  • Es desenvolupa una relació més propera amb els proveïdors, cosa que facilita assegurar compres al llarg de l’any.
  • És un sistema molt flexible en el qual es poden fer canvis més de pressa.

No obstant això, el mètode Just in Time també presenta alguns desavantatges, com ara els següents:

  • L’exposició a retards i suspensions en els lliuraments per falta dels subministraments que calen per a continuar el procés de producció, que al seu torn té un impacte negatiu en les despeses.
  • El risc de no aconseguir un bon preu de compra en cas d’adquirir quantitats molt baixes dels materials que calen per a la producció. Això provoca un augment del cost, atès que cal canviar de subministrador contínuament.