El món digital evoluciona tan ràpidament que, en un futur pròxim, més de la meitat de les persones treballaran en una professió que encara no existeix. Avui t’expliquem quines són les feines del futur que ens portaran les noves tecnologies digitals. 

Com seran les feines del futur?

Durant els últims anys, la digitalització de les empreses ha provocat l’aparició de professions noves, especialment en els àmbits relacionats amb el màrqueting i la comunicació. No obstant això, aquesta transformació digital ja s’està estenent a tots els camps professionals. És per això que el món laboral i les ocupacions del futur s’hauran d’ajustar a les demandes d’aquest nou context. 

Segons la consultoriMcKinsey & Company, l’any 2030 més de 275 milions de treballadors hauran hagut de canviar de feina a causa de l’impacte de la digitalització i l’automatització. En conseqüència, les feines del futur seran cada vegada més multidisciplinàries i requeriran tant coneixements tècnics com soft skills. 

Quines habilitats necessitaran les ocupacions del futur? 

Un estudi publicat per Burning Glass Technologies revela que els llocs de treball més buscats en un futur seran els coneguts com a «llocs de treball híbrids». És a dir, les ocupacions que requereixen una combinació d’habilitats tècniques, especialment digitals, i una àmplia varietat de soft skills. Segons aquest informe, els coneixements tècnics més demanats els pròxims anys seran els següents:  

  1. Big data i analytics. 
  2. Intersecció de disseny i desenvolupament. 
  3. Vendes i servei al client. 
  4. Tecnologies digitals emergents. 
  5. Compliance i regulació. 

A més a més, les ocupacions del futur valoraran especialment les soft skills següents: 

  1. Creativitat. 
  2. Persuasió. 
  3. Raonament lògic i analític. 
  4. Col·laboració. 
  5. Flexibilitat. 

No obstant això, aquest futur no està tan lluny. Les feines híbrides ja són una realitat i, en la majoria dels casos, tenen a veure amb el sector de les tecnologies digitals, sector en què la demanda de treballadors no para de créixer.  

Segons la consultoriMcKinsey & Companyel 40 % de les empreses europees necessita professionals capacitats i, a escala mundial, el dèficit de professionals ascendeix als 40 milions. Així doncs, si et vols formar en aquest sector, descobreix quins són els graus superiors amb més sortides professionals i comença’t a preparar ja per a les feines del futur.