Els mètodes d’ensenyament alternatius s’allunyen de l’educació tradicional i ofereixen eines innovadores per fomentar l’aprenentatge dels infants. En l’article d’avui t’expliquem quines són les metodologies d’educació infantil que actualment s’utilitzen més al nostre país. 

Quines són les metodologies d’educació infantil alternatives més utilitzades?

Avui dia, alguns dels mètodes educatius més estesos proposen sistemes d’ensenyament alternatius a l’escola tradicional. Als centres del nostre país, aquestes són les cinc metodologies d’educació infantil més utilitzades: 

1) Mètode Montessori

Fundat a Itàlia al final del segle XIX, és una de les metodologies alternatives més populars. El mètode Montessori permet als infants l’exploració lliure i el descobriment del seu entorn a partir de la curiositat, l’interès i l’experiència. D’aquesta manera, l’alumnat tria què vol treballar i quins materials vol fer servir.  

2) Ludificació

Aquest mètode d’ensenyament consisteix a generar dinàmiques de joc per potenciar la motivació, la concentració i l’esforç dels infants. La ludificació pot incorporar recursos tradicionals com ara els llibres, tot i que les eines tecnològiques hi són cada cop més presents.  

3) Aula invertida

A l’aula invertida o flipped classroom, els infants trien primer la informació i després la comparteixen amb el docent, que s’encarrega de consolidar l’aprenentatge. Perquè aquest mètode funcioni, és imprescindible la col·laboració de les famílies. 

4) Mètode Waldorf

Aquesta metodologia d’educació infantil se centra a potenciar les capacitats manuals i artístiques dels infants, amb assignatures com ara teatre, pintura, música i artesania. El contacte amb la naturalesa, la participació de la família i els valors de respecte i cooperació són peces fonamentals del mètode Waldorf.  

5) Aprenentatge basat en el pensament

El think based learning té com a objectiu preparar l’alumnat per a la resolució de problemes. En aquest mètode, els estudiants s’han de plantejar quines opcions tenen a l’hora de prendre una decisió i quines conseqüències té cadascuna d’aquestes opcions.  

T’interessen les metodologies d’educació infantil i t’agradaria dedicar-t’hi professionalment? Si estudies el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, podràs adquirir les competències necessàries per treballar com a educador o educadora en centres educatius, lúdics i culturals.