No podem entendre l’educació actual sense l’ús de les noves tecnologies. Al nostre país, el Marc comú de competència digital docent s’encarrega d’avaluar els coneixements i les habilitats digitals del professorat. Avui t’expliquem quines són les competències digitals docents i per què són tan importants en la formació professional en línia 

Què entenem per competència digital docent?

Quan parlem de competències digitals ens referim a les capacitats, els coneixements i les habilitats necessaris per utilitzar de manera crítica i segura les noves tecnologies a la feina, el temps lliure i la comunicació. La competència digital docent és una competència clau que ha de desenvolupar qualsevol estudiant durant la seva etapa formativa. Per tal que l’alumnat la pugui adquirir, el professorat ha d’estar degudament capacitat i acreditat. 

Les cinc grans àrees de les competències digitals

El Marc comú de competència digital docent és un document elaborat per l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat, que depèn del Ministeri d’Educació. Aquest document divideix la competència digital docent en cinc grans àrees: 

  1. Informació i alfabetització informacional. Aquesta àrea permet localitzar, organitzar i emmagatzemar contingut digital identificant-ne les possibilitats per incorporar-lo a la docència. 
  2. Comunicació i col·laboració. Aquesta fase capacita el professorat per compartir recursos en línia i interactuar en comunitats virtuals.  
  3. Creació de continguts digitals. Consisteix en la creació i edició de continguts virtuals, com imatges o vídeos, en diferents formats i per a diferents canals, com ara pàgines web o xarxes socials. 
  4. Seguretat. Aquesta àrea ensenya la necessitat de protegir la informació digital, adoptar mesures de seguretat informàtica i fer un ús ètic i responsable de les noves tecnologies. 
  5. Resolució de problemes. Inclou la resolució de problemes tècnics i conceptuals fent servir mitjans i eines digitals. 

La competència digital docent és un aspecte fonamental per al professorat d’avui dia, especialment en la formació en línia. El model d’ensenyament de la UOC, primera universitat en línia del món, és un referent internacional en e-learning. La seva experiència en formació a distància s’uneix al bagatge en cicles formatius de Jesuïtes Educació per oferir la millor FP en línia del nostre país 

El resultat? Una oferta formativa flexible i de qualitat, adaptada als reptes de la societat actual i impartida per un equip de docents experts en formació en línia.