En l’administració de sistemes informàtics en xarxa, una de les qüestions més importants és la protecció de dades de xarxa. Hi ha diferents tipus de seguretat informàtica: la seguretat de maquinari, la seguretat de programari i la seguretat de xarxa. Vegem en què consisteix cadascuna.

Seguretat de maquinari

De tots els tipus de seguretat informàtica, la seguretat de maquinari és la que ofereix una protecció més robusta i pot ajudar els sistemes més importants com a filtre addicional de seguretat. Els exemples més típics són els tallafocs o els servidors intermediaris (proxy).

Els mòduls de seguretat de maquinari (HSM) subministren claus criptogràfiques per al xifratge, el desxifratge i l’autenticació, i són dels menys comuns.

Seguretat de programari

La connexió a internet és uns dels riscos de seguretat de programari més grans avui dia. Una de les portes d’entrada dels atacants solen ser errors d’implantació, defectes en el disseny, un desbordament de memòria…

Gràcies a la seguretat de programari el protegim dels atacs maliciosos provocats per hackers. Per aquest motiu, a fi d’evitar forats de seguretat es recomana protegir el programari des del primer moment del seu cicle de vida o de creació.

Seguretat de xarxa

La seguretat de xarxa és un dels tipus de seguretat informàtica dissenyats per a protegir la xarxa i els dispositius que hi estan connectats. Protegeix la xarxa d’amenaces com els virus, els cucs i els troians, el programari espia, el robatori d’identitat o de dades, atacs de dia zero, atacs de hackers, atacs de denegació de servei…

L’estratègia de protecció de xarxa requereix el programari i el maquinari i diversos nivells de seguretat. D’aquesta manera, si la xarxa és atacada continuaran funcionant la resta de nivells de seguretat.