Quan Juan Claudio Antequera (44 anys, Roquetas de Mar, Almeria) es va decidir a tornar a estudiar, ho va fer per una qüestió de principis: ser un professional en evolució constant. Triar el cicle formatiu de grau superior (CFGS) de Màrqueting i Publicitat l’ha portat a tenir moltes satisfaccions personals, no solament per haver obtingut el títol de tècnic superior amb excel·lent, sinó perquè cada dia descobria noves maneres d’aplicar a casos reals els conceptes que aprenia. Un cop acabada la formació, mira enrere i descobreix que la metodologia en línia #lanovaFP de Jesuïtes Educació l’ha convençut: la considera una metodologia realment en línia, innovadora i intermodular.

 

 

Per què vas triar estudiar formació professional?

La formació professional (FP) és un tipus d’estudi enfocat cap a la pràctica i la preparació per a la vida laboral real. Des del primer moment és possible aplicar a casos actuals els coneixements que es van adquirint. Jesuïtes Educació i la UOC ofereixen una metodologia nova, basada en la resolució de casos reals que em trobaré en l’àmbit laboral, de manera que em va preparant des del primer moment per als reptes als quals m’hauré d’enfrontar.

 

Per què vas triar estudiar en línia amb Jesuïtes Educació – UOC?

La formació en línia continua essent un repte en el sistema d’ensenyament espanyol. Podem trobar nombroses opcions en el mercat, però poques vegades ofereixen una metodologia que aconsegueixi compatibilitzar els estudis amb la feina i la vida familiar. Jesuïtes Educació és, des de la meva experiència actual, l’única entitat de formació reglada amb una metodologia que permet compaginar aquests tres factors. Està, a més, lligada a la UOC, cosa que aporta un grau de prestigi i confiança.

 

Per què vas triar el CFGS de Màrqueting i Publicitat?

El màrqueting evoluciona a gran velocitat gràcies a les noves tecnologies. Per a evolucionar en l’àmbit laboral cal posar-se al dia constantment. És un cicle bastant nou i molt relacionat amb la meva feina i les meves expectatives d’evolució i promoció en el meu àmbit labora actual.

 

Com compagines les facetes de treballador i d’estudiant?

En el cicle, els temps que requereixen les assignatures (seminaris i projectes) i la durada que tenen estan molt ben calculats, esquematitzats i preparats. Com a estudiant, només he de tenir en compte dos factors: planificar un temps diari per a dedicar a cada seminari o projecte i acomplir-lo amb constància. Com més constància, menys temps diari necessito per a seguir els estudis amb normalitat. Els temps són, a més, prou flexibles per a afrontar qualsevol eventualitat. En el meu cas, vaig alliberar en la meva agenda una mica de temps cada tarda, després de la feina, per dedicar-lo als estudis.

 

Com és la teva relació amb els companys i els professors del cicle?

Ha estat una relació excel·lent. La metodologia de treballs grupals ha potenciat que els companys ens hàgim anat coneixent fins al punt de poder afirmar que molts d’ells ara són bons amics meus després d’haver acabat els estudis. Els professors sempre s’han abocat a ajudar-nos de manera pacient i compromesa. Alguns d’ells ens han transmès la seva disponibilitat, després d’haver acabat el cicle, per a qualsevol dubte relacionat amb les competències que ens van impartir que ens pugui aparèixer en el nostre futur professional.

 

Tens algun lloc preferit per a estudiar?

En el meu cas, com que he de compaginar la feina, els estudis i la família, l’únic entorn possible és el despatx de casa.

 

Quin lloc de treball t’agradaria ocupar una vegada tinguis el títol de tècnic superior?

El meu objectiu ha estat adquirir noves competències i aprendre l’ús d’eines noves, molt lligades al desenvolupament digital del màrqueting, i gràcies a això millorar, evolucionar i aconseguir llocs de més rellevància en l’empresa per a la qual treballo.

 

Quines portes penses que t’obrirà el fet de tenir un títol oficial de tècnic superior?

De moment, m’ha permès posar al dia els coneixements sobre màrqueting, que han evolucionat vertiginosament des de l’arribada de la nova era digital, i aplicar-los directament en el meu àmbit laboral, un factor essencial en el meu futur laboral i les meves possibilitats de promoció.

 

Posats a somiar, quina seria la teva feina ideal?

Posats a somiar… una feina dins d’un organisme oficial de la Unió Europea (UE), per a aplicar els meus coneixements en un context internacional en l’àmbit de la UE.

 

Tens al cap algun projecte personal relacionat amb el màrqueting o la publicitat?

Vaig enfocar els estudis envers la millora en el meu àmbit laboral, ja que sempre he estat del parer de no deixar mai de millorar i d’estar al dia, i per això em continuo formant sempre que puc. Aquest cicle, però, m’ha permès tenir els coneixements per a emprendre projectes i he estat testimoni d’alguns companys d’estudis que han engegat projectes empresarials propis amb èxit.