En un context tan complex com lactual, la formació online sha convertit en una tendència cada vegada més en auge, gràcies a la flexibilitat i la capacitat dadaptació. Si tenim en compte que els tècnics de formació professional (FP) són els perfils més sol·licitats al nostre país, la formació professional online pot representar una bona solució per obtenir un títol oficial amb sortida al mercat laboral.  

Quins són els avantatges de la formació online?

La formació online tofereix grans avantatges respecte de la formació presencial tradicional:  

  • Flexibilitat i la possibilitat dautogestionar-te per poder estudiar al teu ritme i sense interrupcions.  
  • Comoditat per connectar-te des de qualsevol lloc i accedir a tots els recursos educatius de manera online.  
  • Atenció i seguiment personalitzats i centrats en les necessitats de lestudiant. 
  • Aprenentatge en un entorn virtual i adaptat a la realitat digital.  

Si busques uns estudis personalitzats, amb horaris flexibles i en un entorn virtual, la formació professional online de Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC, pot ser la millor opció per a tu. Loferta educativa de l’FP online està pensada completament per formar-te a distància. No es basa en ladaptació de programes tradicionals, sinó que la metodologia està dissenyada especialment segons les possibilitats que ofereix la formació online.

Es tracta duna FP enfocada al creixement professional dels estudiants. Per aquest motiu, saprèn mitjançant projectes i seminaris, en lloc de mitjançant el mètode tradicional. A més, prepara els titulats per aconseguir lèxit en el món laboral, amb seminaris específics, pràctiques en les millors empreses i accés a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC. 

L’aprenentatge a distància adaptat a les necessitats d’avui

La nova FP online trenca amb la metodologia tradicional i proposa un estudi per competències a partir del desenvolupament de projectes i seminaris específics. Aquestes en són les característiques principals: 

  • Formació actualitzada i flexible i metodologia completament orientada al desenvolupament de projectes. 
  • Tutor personal i mentoria individual i grupal. 
  • Creació dun perfil professional de lestudiant amb relació als seus interessos i loferta laboral del mercat.  
  • Campus virtual innovador, adaptat a les darreres tendències de formació online: continguts multimèdia, informàtica en núvol (cloud computing), aprenentatge social (social learning) i multiplataformes. 

La formació online dFP de Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC, ofereix un ensenyament personalitzat i adaptat al mercat actual. D’aquesta manera, cada estudiant pot adquirir els coneixements necessaris al seu ritme i mitjançant el desenvolupament de projectes que integren els recursos tecnològics més avançats.