Es coneix com a big data la gestió i lanàlisi de grans volums de dades que no poden ser tractades de manera convencional, i les tecnologies que permeten lemmagatzematge i el processament massiu dinformació. Ja et vam explicar amb detall què és el big data i com funciona lús dalgunes de les seves tecnologies. En larticle davui, repassem alguns exemples de big data i les seves aplicacions en alguns dels sectors professionals amb més sortides laborals al nostre país.  

Exemples de big data en el sector de la logística

Fa alguns anys que els operadors logístics es van adonar del potencial de les tècniques de big data per optimitzar els processos que intervenen en les cadenes de subministrament. I és que el transport de mercaderies ofereix una gran quantitat dinformació que és possible recollir i analitzar per fer previsions més bé i automatitzar alguns processos: 

 • Els sistemes doperacions tradicionals, com ara els temps de preparació de comandes o els terminis de lliurament. 
 • Lactivitat de la flota de transport, com les rutes, els horaris i el consum de combustible. 
 • La informació meteorològica i la situació del trànsit. 
 • Les previsions econòmiques, tant a escala mundial i nacional com de lempresa mateixa.  
 • El comportament en línia dels usuaris que visiten el web de la companyia. 
 • Les alertes de desproveïment dels diferents punts de venda. 

Quins són els usos del processament de dades en l’àmbit logístic?

Aquestes són les diferents aplicacions del big data i exemples del seu ús en làmbit del transport i la logística: 

 1. Control dexistències. Sha desenvolupat programari de gestió dexistències que aprofita la potència del big data per processar la informació sobre els fluxos de materials que es produeixen al magatzem i optimitzar així la ubicació de les mercaderies. 
 2. Manteniment preventiu. Lús del big data permet controlar de manera automàtica el funcionament de tot tipus de màquines i sistemes industrials. Gràcies als serveis de manteniment preventiu es poden preveure les avaries i ajustar els temps dactivitat.  
 3. Atenció personalitzada als clients. La gestió dels registres sobre el consum i el comportament dels clients permet avançar-se a les necessitats dels usuaris i oferir un servei més personalitzat. 
 4. Ajust de rutes de transport i fluxos de distribució. A mesura que es recullen i sanalitzen més dades sobre els processos de distribució, eines com el programari de gestió de flotes van creant rutes cada cop més ràpides per al lliurament dels productes. 

Si tinteressa aquest sector, cursant el cicle superior de Transport i Logística aprendràs a gestionar les cadenes de proveïment i seràs capaç danalitzar-les i optimitzar-les utilitzant els recursos que ofereixen les noves tecnologies 

Com s’aplica el big data en un departament de màrqueting

Avui dia, les grans empreses tenen al seu abast una gran quantitat de dades que poden utilitzar per desenvolupar estratègies de màrqueting millors. El cicle formatiu de Màrqueting i Publicitat no solament et capacita per definir i desenvolupar polítiques de màrqueting basades en estudis comercials, sinó que, a més, tensenya a utilitzar eines de màrqueting digital i dissenyar estratègies basades en el big data, i també exemples de tot plegat 

Quines fases té una estratègia de màrqueting basada en el processament de dades?

El màrqueting basat en el big data tracta de recopilar i analitzar, pràcticament en temps real, informació sobre el comportament dels consumidors. Per implantar una estratègia de màrqueting basada en el processament de dades, cal seguir els passos següents: 

 1. Identificar els actius digitals de lempresa i definir quines dades cal recollir i analitzar.  
 2. Definir els públics als quals cal adreçar-se de manera personalitzada. 
 3. Automatitzar les tasques que permeten aspirar a un model de temps real. 
 4. Mesurar de manera cada vegada més ràpida i directa el retorn de la inversió de les activitats de màrqueting per guanyar en agilitat de resposta i adaptació 
 5. Entendre què és rellevant per als objectius de negoci de lempresa i aconseguir que les accions programades tinguin abast 
 6. Anar adaptant i ampliant les capacitats i habilitats que té lempresa per gestionar una estratègia de màrqueting basada en dades.  

Aquests processos, a més de ser llargs i complexos, enfronten les empreses amb el problema de connectar una informació que en moltes ocasions està distribuïda en diferents departaments. Per això, les companyies que aconsegueixin aprofitar les possibilitats que ofereix el big bata disposaran dun avantatge competitiu important. 

Big data i recursos humans: en què consisteix people analytics?

En l’àmbit dels recursos humans, un dels exemples de big bata ha permès desenvolupar una metodologia coneguda com a people analytics. Aquesta metodologia permet obtenir informació sobre l’activitat i productivitat dels treballadors d’una empresa. A més, les eines de people analytics ajuden a entendre el grau de motivació i satisfacció dels empleats amb relació a la feina que desenvolupen.  

El cicle superior d’Administració i Finances t’ensenya a organitzar i administrar els processos comercials, comptables i financers d’una empresa. A més, cursant aquest cicle aprendràs a utilitzar les eines digitals de gestió empresarial més innovadores, com és el cas de people analytics.  

Com funciona i quins beneficis ofereix people analytics a una empresa?

Per mesurar totes les variables analitzades per people analytics, els sistemes informàtics de l’empresa han de recollir dades de diferents fonts: 

 • El flux de navegació per internet. 
 • Els correus electrònics i altres programes de missatgeria. 
 • Les aplicacions de lescriptori.  

Aquesta informació s’envia a un sistema big data que és capaç d’analitzar-la, extreure’n resultats objectius i generar informes de conclusions i solucions. Per a una empresa, disposar de people analytics suposa un gran avantatge competitiu, ja que permet:  

 • Detectar fuites de temps en els treballadors i aplicar les mesures de correcció corresponents. 
 • Conèixer les relacions professionals entre els membres de la plantilla. 
 • Dissenyar plans de motivació per augmentar la implicació dels empleats. 

Per implantar people analytics en una empresa, abans cal integrar les diferents tecnologies big data que utilitza aquesta metodologia. El cicle superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma està pensat per a totes les persones a les quals els apassiona el món de la programació i el desenvolupamenta més de la gestió i optimització de bases de dades 

A més, cursant aquest cicle, pots obtenir lorientació a big data. Una formació a lalça que, com hem vist en els diferents exemples de big data, té múltiples aplicacions en alguns dels sectors professionals amb més sortides laborals del nostre país.