Fins no fa gaire temps es pensava que estudiar formació professional (FP) era l’opció per a les persones que no tenien èxit en els estudis. Per sort, aquesta concepció de l’FP ha canviat i avui dia és una alternativa que cada vegada es té més en compte.

Els avantatges d’estudiar FP són molt nombrosos. Entre els més destacats, hi ha l’ocupabilitat creixent. El 42,4% de les ofertes de treball a Espanya busquen titulats en FP. La causa d’això, principalment, és el contacte previ que els estudiants han tingut amb el món de l’empresa mitjançant les pràctiques laborals. Un altre avantatge és l’àmplia oferta de cursos que hi ha, molts dels quals són cursos d’FP en línia i a un cost baix.

Com es pot estudiar formació professional?

L’FP, a més de la forma presencial, ofereix diverses modalitats que et permeten estudiar formació professional:

  • A distància
  • En línia
  • FP dual

Això facilita la preparació per a obtenir una titulació, ja que et facilita que puguis estudiar de la manera més convenient segons les teves circumstàncies.

Qui pot estudiar FP?

Bàsicament, pot estudiar FP qualsevol persona major d’edat amb el títol d’educació secundària obligatòria (ESO).

Cal recordar que, actualment, moltes persones opten per estudiar FP per a després passar a fer un grau universitari. Per exemple, alguns alumnes que no han aconseguit la nota necessària per a entrar a Medicina o Infermeria, opten per un cicle formatiu en la branca de la sanitat per a després passar a la universitat.

Aquests titulats cada vegada són més ben rebuts en el mercat laboral, principalment perquè tenen amplis coneixements tant teòrics com pràctics.

D’altra banda, les universitats estan motivant la incorporació d’alumnes d’FP a les seves aules amb la convalidació d’assignatures.

Què es pot estudiar a la formació professional?

Hi ha una oferta de més de 150 cicles formatius. Entre els que es demanen més hi ha Administració i Finances, Electricitat i Electrònica, Comerç, Màrqueting i Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.

En definitiva, estudiar FP avui dia obre tot un ventall de possibilitats tant professionals com educacionals.