El bullying o assetjament escolar és qualsevol classe de maltractament psicològic, verbal o físic que es dona entre estudiants, tant a l’aula com a les xarxes socials. Això darrer també és conegut com a ciberassetjament.

A continuació, veurem les diferents formes d’assetjament escolar i algunes estratègies per a evitar-lo. Si t’interessa aquest tema, cursant el cicle formatiu d’Integració Social adquiriràs les eines necessàries per a convertir-te en un professional de la mediació comunitària, intercultural i en violència de gènere.

Estratègies per a evitar l’assetjament escolar

En general, el bullying s’esdevé quan es donen una sèrie de condicions. La seva intenció és fer patir i causar dolor i pot ser exercit per un o diversos companys alhora. Òbviament, es basa en una relació desigual en què la víctima se sent indefensa davant l’assetjador i li té por.

Aquesta mena de situacions són continuades i es repeteixen en el temps. L’assetjament a què és sotmesa la víctima la major part de les vegades passa desapercebut per als docents, ja que se sol fer en privat.

L’assetjament escolar pot prendre diferents formes:

  • Físic. L’assetjador colpeja i agredeix la víctima.
  • Psicològic. La víctima de bullying rep insults, amenaces i xantatges. L’agressor se sent fort i continua intimidant la víctima, que sent terror i calla davant les possibles represàlies.
  • Sexual. En aquest cas, la raó de l’assetjament és l’orientació sexual o la identitat de gènere de la víctima.
  • Verbal. Es tracta de difondre rumors o humiliar amb «bromes». Aquest tipus d’assetjament s’ajuda de les xarxes socials, ja que d’aquesta manera és possible propagar les enraonies més enllà del recinte escolar.
  • Social. Té lloc quan una persona és exclosa d’un grup o d’alguna activitat, en què se la menysprea.

És tasca dels docents aplicar estratègies per a evitar l’assetjament escolar, com ara les següents:

  • Integrar continguts sobre aquest tema en el currículum educatiu.
  • Resoldre conflictes de manera constructiva i enfortir, així, l’autoestima dels alumnes.
  • Promoure una convivència basada en el respecte.
  • Si hi ha sospites d’un possible bullying, tenir ben definit un protocol d’actuació sobre aquesta qüestió.