Les contínues innovacions tecnològiques requereixen noves habilitats, especialment en l’àmbit del desenvolupament. Un dels perfils de programació amb més demanda és el de Full Stack Developer, un perfil tècnic cada vegada més buscat per empreses emergents i grans companyies.

Si t’apassiona la programació i et vols convertir en un desenvolupador Full Stack, cursa el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. Aprendràs a crear aplicacions, dissenyar interfícies d’usuari i altres habilitats necessàries per a convertir-te en tot un professional en la matèria.

Què es necessita per a ser un Full Stack Developer?

  1. Servidor, xarxa i entorn d’allotjament. En primer lloc cal entendre què es pot espatllar en el programari i per què. Per això hem de saber fer servir un sistema de control de versions (CMVC), dominar l’emmagatzematge en núvol i administrar els recursos de la xarxa.
  2. Modelatge de dades. Un desenvolupador Full Stack ha de saber com es pot crear un model relacional normalitzat. Això inclou claus externes, taules de recerca, índexs, vistes, etc. També ha de conèixer les bases de dades no relacionals (NoSQL).
  3. Lògica de programació. Cal dominar llenguatges de programació de processador dorsal (back-end) com ara PHP, Ruby, Python o Java, marcs de treball (frameworks) com ara Symfony i Angular, o entorns com ara js i React.js.
  4. API / MVC. El Model-Vista-Controlador (MVC) és un patró d’arquitectura de programari que separa la lògica de l’aplicació de la lògica de la vista de l’usuari. L’MVC ha cobrat molta importància perquè es fa servir en múltiples casos, des de components gràfics bàsics fins a sistemes empresarials.
  5. Disseny de la interfície. Un disseny òptim i visual és clau per a qualsevol programari. Un desenvolupador complet ha de dominar HTML i CSS per al disseny de l’aplicació i JavaScript per al seu dinamisme.
  6. Entendre què necessiten tant el client com el negoci. Un desenvolupador Full Stack ha d’entendre com funciona el negoci i com utilitzen el programari els clients. D’aquesta manera podrà adaptar l’aplicació per a satisfer l’usuari respectant el funcionament de l’empresa.
  7. Altres habilitats. També és important que un Full Stack Developer tingui altres habilitats; per exemple, escriure proves unitàries de qualitat, comprendre els processos de construcció d’una aplicació i estar al cas dels problemes de ciberseguretat.