Enric Loren (de 21 anys i de Castellbisbal, Barcelona) va triar estudiar el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web. Un cop començada la formació en línia amb Jesuïtes Educació, es mostra sorprès pel mètode, i en positiu: considera que #lanovaFP és una formació exigent i autònoma, com ens explica a continuació.

 

Com descriuries #lanovaFP de Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC?

Exigent, perquè encara que sigui en línia, exigeix hores de dedicació en la cerca de recursos, i en l’anàlisi i l’estudi d’aquests recursos.

També diria que és una formació autònoma, perquè sovint els recursos proporcionats et permeten adquirir un nivell per a superar les activitats, però del qual es pot treure molt més profit. La cerca autònoma d’informació és una part molt important del mètode educatiu que s’aplica.

 

Per què vas triar estudiar formació professional? 

La formació professional va ser la meva resposta a dues motivacions principals: aquest cicle d’FP és l’alternativa perfecta al grau universitari, que dura més temps i en el qual es treballen més les bases de coneixement «a cegues», sense saber en què l’acabaràs aplicant. Es tracta d’un itinerari menys compromès que la carrera universitària i que et permet veure la part més pràctica del que decideixes estudiar. D’aquesta manera, amb l’FP puc veure què és el que acabaré fent del que aprenc, ja que és orientada en projectes amb què et podries trobar en situacions laborals.

D’altra banda, l’FP respon a la necessitat laboral que tots tenim. Per a mi és un mètode que després de la formació m’atorgarà una titulació que em permetrà obtenir treballs de més qualitat, segons els estàndards que tinc, que els que ara faig sense titulació.

 

Per què vas triar estudiar en línia amb Jesuïtes Educació?

Vaig triar aquest cicle per la seva col·laboració amb una entitat que conec i ben reconeguda com és la UOC. També el vaig triar per la borsa de treball que ofereixen els estudis, que, com que és gestionada per la UOC i Jesuïtes Educació, ha de ser de confiança.

 

Per què vas triar el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web?

Vaig triar el cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Web per les sortides professionals que té. El desenvolupador d’aplicacions web és entre els perfils professionals més buscats en l’actualitat. Sé que em permetrà obtenir una ocupació i que seré un treballador sol·licitat internacionalment. En el futur m’agradaria poder-me moure pel món, i penso que aquesta professió m’obrirà moltes portes vagi on vagi.

 

Com compagines els estudis en línia amb el dia a dia?

Compagino els estudis amb una feina, encara que no és una feina de jornada completa, amb la qual cosa no m’és complicat. Estudio al matí des de casa mateix; quatre hores em serveixen per a mantenir al dia els seminaris i els projectes que curso, i els caps de setmana els puc deixar completament per a treballar. Tinc temps per a les meves aficions, perquè considero important fer activitat física diària i socialitzar-me una mica, i és que en l’estudi en línia és una cosa que es troba a faltar.

El fet que el cicle sigui en línia permet que hi puguis dedicar les hores que vulguis. Si mantens una activitat de treball regular, pots superar els seminaris o les proves de validació. Aquest potser és un aspecte que em preocupa, perquè potser hauria de ser més exigent amb els estudis i aprofundir més enllà de mantenir els lliuraments al dia.

 

Com és la teva relació amb els companys i els professors del cicle?  

El cicle és en línia; per tant, la interacció amb els companys no és la mateixa que la que tindries en un cicle presencial. No obstant això, m’ha sorprès positivament que sí que hi ha una part molt interactiva durant el curs.

M’explico: el curs es desenvolupa principalment al Campus Virtual, que té aspecte més o menys de fòrum. El professor o consultor té el seu espai propi o tauler, en què proporciona les guies per al desenvolupament de l’assignatura o seminari, i a partir d’aquí l’estudiant les va seguint per a fer els lliuraments a les bústies virtuals en els terminis proposats. Després de cada lliurament, el consultor el retorna per la mateixa bústia amb un retorn (feedback), que segons el professor pot ser més profund o menys. En cas que es necessiti aclarir algun dubte, es pot comptar amb el consultor per mitjà del correu, amb la qual cosa sempre està disponible.

Una altra manera de resoldre els dubtes és plantejant-los al fòrum perquè respongui algun estudiant; aquí també hi intervindrà el tutor, però en línies generals deixarà que els estudiants es responguin entre ells i debatin els dubtes. De manera sorprenent per a mi, el mètode funciona i els estudiants (com a mínim aquells amb qui m’he trobat) han estat molt participatius i han aportat comentaris de molta qualitat.

D’altra banda, en alguns casos les participacions en el fòrum són obligatòries i formen part de les activitats, de manera que els estudiants han de debatre algun tema relacionat amb el seminari.

Un altre aspecte que cal destacar sobre la relació amb els companys són els projectes en grup. Es desenvolupa una metodologia per al treball col·laboratiu a distància i alguns projectes es duen a terme en equip, de manera que és obligatori entrar en contacte amb els companys, sempre en primera instància mitjançant el fòrum.

 

Tens algun lloc preferit per a estudiar? 

Estudio des de casa, a la meva habitació. Una cosa positiva d’estudiar en línia és que de vegades em desplaço, però això no implica que no pugui dedicar algunes hores a estudiar, perquè amb el portàtil i accés a internet ho puc fer. En aquests casos normalment vaig a cafès d’estudiants.

 

Quin lloc de treball t’agradaria ocupar una vegada tinguis el títol de tècnic superior? 

Em considero novell encara en el món de la informàtica; he cursat pocs seminaris del grau i alguns no eren relacionats amb la professió que exerciré. Suposo que la posició a què per ara aspiro és de desenvolupador programant per a alguna companyia, tot i que no descarto continuar estudiant després d’aquest cicle per a formar-me més abans de començar a exercir.